Matematikë financiare në banka dhe sigurime Bsc
6.9 Syllabusi[SQ] - Ekonometri Behar Baxhaku
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
6.8 Syllabusi[SQ] - Metoda optimizimi II (syllabusi ne shqip 2020)
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
6.7 Financat-nderkombetare
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
6.6 Auditimi - syllabusi (1)
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
6.4 Marketingu-ne-banka-dhe-sigurime
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
6.3 Syllabusi[SQ] - Procese stokastike II Behar Baxhaku
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
6.2 Menaxhmim risku dhe sigurime syllabus
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
6.1 Syllabusi[SQ] - Statistika me zbatim ne biznes_Menderes Gashi
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
5.8 Syllabusi[SQ] - Sistemet e informacionit Eliot Bytyqi
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
5.7 Syllabusi[SQ] - MF (Z) Analize e algoritmeve Elver Bajrami
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
5.6 Syllabusi[SQ] - TEORIA E KODIMIT DHE KRIPTOGRAFIA Artan Berisha
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
5.5 Syllabusi[SQ] - Programing for web Ermir Rogova
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
5.4 Syllabusi[SQ] - Procese stokastike I Behar Baxhaku
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
5.3 Tregjet-dhe-institucionet-financiare
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
5.2 Syllabusi[SQ] - Teoria e lojerave
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
5.1 Syllabusi[SQ] - Statistika_Menderes Gashi
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
4.8 Analiza financiare - syllabusi(1)
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
4.7 Metodat numerike 2
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
4.6 FINANCAT E KORPORATAVE Sylabus
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
4.5 KIF Sylabus
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
4.4 Menaxhmenti bankar syllabus
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
4.3 Syllabusi[SQ] - Probability II Behar Baxhaku
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
4.2 Syllabusi[SQ] - Matematika financiare Elver Bajrami
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
4.1 Syllabusi[SQ] - Analiza IV Bujar Fejzullahu
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
3.8 Bazat e Menaxhmentit
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
3.7 Syllabusi[SQ] - BAZAT E TE DHENAVE Artan Berisha
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
3.6 Syllabusi[SQ] - Modelimi matematik (MF) (syllabusi ne shqip shkurt 2020)
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
3.5 Makroekonomia SYLLABUS
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
3.4 Metodat numerike 1
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
3.3 Programimi 1
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
3.2 Syllabusi[SQ] - Teoria e gjases I Bujar Fejzullahu
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
3. 1 Syllabusi[SQ] - Analize III Ramadan Zejnullahu
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
2.8 a. Menaxhimi i BVM
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
2.7 Syllabusi[SQ] - Matematika e aplikuar ne biznes dhe ekonomi Elver Bajrami
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
2.5 Hyrje ne Programim
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
2.4 Syllabusi[SQ] - Metoda optimizimi I (MF) (syllabusi ne shqip shkurt 2020)
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
2.3 Mikroekonomia
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
2.2 Algjebra II
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
2.1 Syllabusi[SQ] - analiza 2-financa Naim Braha
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
1.6 Syllabusi[SQ] - Praktikum i kompjuterit Elver Bajrami
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
1.5 Kontabiliteti FIN Sylabus
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
1.4 Syllabusi[SQ] - Matematika diskrete Bujar Fejzullahu
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
1.3 Syllabusi[SQ] - Matematike elementare (MF) (syllabusi ne shqip shkurt 2020)
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
1.2 Algjebra I
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
1.1 Syllabusi[SQ] - analiza 1 financa Naim Braha
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko