Rregulloret
Rregullore për studme Bachelor nr. 2-921 dt. 24.10.2019
Publikuar me: 28/05/2021 Shkarko
Plotësim ndryshimi i rregullores për bachelor nr. 2-406 dt. 28.10.2020
Publikuar me: 28/05/2021 Shkarko
2-640, 19.11.2020, Rregullore për plotësim-ndryshim të rregullores nr. 2-922, dt. 24.10.2019, për studimet master
Publikuar me: 28/05/2021 Shkarko