Rregulloret
2-640, 19.11.2020, Rregullore për plotësim-ndryshim të rregullores nr. 2-922, dt. 24.10.2019, për studimet master
Publikuar me: 28/05/2021 Shkarko
Rregullore per studime te doktorates
Publikuar me: 02/07/2021 Shkarko
RREGULLORE PËR STUDIME THEMELORE - BAÇELOR - 2022
Publikuar me: 19/01/2022 Shkarko
Kërkesa e studentit dhe pelqimi i mentorit për vazhdim diplomimi
Publikuar me: 02/02/2022 Shkarko
752, 11.5.2021, RREGULLORE PËR PARANDALIMIN DHE MBROJTJEN NGA NGACMIMI SEKSUAL DHE NGA NGACMIMI NË UNIVERSITETIN E PRISHTINËS
Publikuar me: 06/04/2022 Shkarko