Kërkesa per vazhdim te studimeve dhe ndrrim programi
Dt. 01.09.2021, Njoftim për ndërrim programi, vazhdim të studimeve, transfer dhe njohje të provimeve-1
Publikuar me: 02/09/2021 Shkarko
KERKESA
Publikuar me: 02/09/2021 Shkarko
Dt. 01.10.2021, Njoftim për zgjatje afati për ndërrim programi, vazhdim të studimeve, transfer dhe njohje të provimeve
Publikuar me: 01/10/2021 Shkarko
Dt. 25.10.2021, Njoftim për ri-hajpe afati për ndërrim programi, vazhdim të studimeve, transfer dhe njohje të provimeve (4)
Publikuar me: 25/10/2021 Shkarko
Dt. 03.10.2022, Njoftim për ndërrim programi, vazhdim të studimeve, transfer dhe njohje të provimeve
Publikuar me: 03/10/2022 Shkarko
KERKESA
Publikuar me: 03/10/2022 Shkarko
Dt. 18.10.2022, Njoftim për ndërrim programi, vazhdim të studimeve, transfer dhe njohje të provimeve
Publikuar me: 18/10/2022 Shkarko
KERKESA (3)
Publikuar me: 11/09/2023 Shkarko
Dt. 11.09.2023, Njoftim për ndërrim programi, vazhdim të studimeve, transfer dhe njohje të provimeve
Publikuar me: 11/09/2023 Shkarko