Orari i provimeve
Orari vjetor i provimeve Departamenti i Matematikës
Publikuar me: 01/06/2021 Shkarko
Orari vjetor i provimeve Departamenti i Gjeografisë
Publikuar me: 01/06/2021 Shkarko
Orari vjetor i provimeve Departamenti i Fizikës
Publikuar me: 02/06/2021 Shkarko
Orari vjetor i provimeve Departamenti i Kimisë
Publikuar me: 10/08/2021 Shkarko
Orari vjetor i provimeve Departamenti i Biologjise
Publikuar me: 24/08/2021 Shkarko
Orari i provime për gjuhë angleze
Publikuar me: 30/08/2021 Shkarko
Njoftim per afatin e provimeve te muajit shtator
Publikuar me: 21/09/2021 Shkarko