Programet e Akredituara
FSHMN-Matematik financiare ne banka dhe sigurime_Bsc 2020
Publikuar me: 02/12/2021 Shkarko
FSHMN-Kimi Organike Msc-Riakreditim 2020
Publikuar me: 02/12/2021 Shkarko
FSHMN-Kimi inxhinierike Bsc- Riakreditim 2020
Publikuar me: 02/12/2021 Shkarko
FSHMN-Kimi fizike dhe kimi inorganike Msc- Riakreditim 2020
Publikuar me: 02/12/2021 Shkarko
FSHMN-Kimi Bsc- Riakreditim 2020
Publikuar me: 02/12/2021 Shkarko
FSHMN-Kimi analitike dhe e mjedisit Msc-Riakreditim 2020
Publikuar me: 02/12/2021 Shkarko
FSHMN_Shkence kompjuterike_Bsc 2020
Publikuar me: 02/12/2021 Shkarko
Ekologji dhe mbrojtje e mjedisit Msc-ri-akreditim 2020
Publikuar me: 02/12/2021 Shkarko
Ekologji dhe mbrojtje e mjedisit Bsc -ri-akreditim 2020
Publikuar me: 02/12/2021 Shkarko
Biologji Bsc-ri-akreditim 2020
Publikuar me: 02/12/2021 Shkarko
Matematike MSc
Publikuar me: 02/12/2021 Shkarko
Matematike BSc
Publikuar me: 02/12/2021 Shkarko
Gjeografi MSc.
Publikuar me: 02/12/2021 Shkarko
Gjeografi BSc.
Publikuar me: 02/12/2021 Shkarko
Fizike MSc
Publikuar me: 02/12/2021 Shkarko
Fizike BSc
Publikuar me: 02/12/2021 Shkarko
Biologji MSc
Publikuar me: 02/12/2021 Shkarko
MSc SHK - pershkrimi
Publikuar me: 20/09/2022 Shkarko
2013--Programet-e-akredituara
Publikuar me: 05/12/2022 Shkarko
2014-Programet-e-akredituara _Biologji
Publikuar me: 05/12/2022 Shkarko
Biologji bch 2013
Publikuar me: 05/12/2022 Shkarko
2013--Programet-e-akredituara
Publikuar me: 05/12/2022 Shkarko
2010--Programet-e-akredituara_Biologji
Publikuar me: 05/12/2022 Shkarko
2016 MSc-i-Ekologji-dhe-mbrojtje-e-mjedisit
Publikuar me: 05/12/2022 Shkarko
2016 Bch-i-Ekologji-dhe-mbrojtje-e-mjedisit
Publikuar me: 05/12/2022 Shkarko
2016 Bch-i-Biologjise
Publikuar me: 05/12/2022 Shkarko
2016 Bch-Shkence-Kompjuterike
Publikuar me: 05/12/2022 Shkarko
2015--Matematike -Programet-e-akredituara
Publikuar me: 05/12/2022 Shkarko
2013--Matematike -Programet-e-akredituara
Publikuar me: 05/12/2022 Shkarko
2012-Matematike-Programet-e-akredituara
Publikuar me: 05/12/2022 Shkarko
2010-Matematike-Programet-e-akredituara
Publikuar me: 05/12/2022 Shkarko
Fizike--Programet-e-akredituara-sipa-viteve
Publikuar me: 05/12/2022 Shkarko
2016 Bch-i-Fizikes
Publikuar me: 05/12/2022 Shkarko
2013- Fizike Programet-e-akredituara
Publikuar me: 05/12/2022 Shkarko
2010 Fizike Programet-e-akredituara-(2)
Publikuar me: 05/12/2022 Shkarko
Biologji MSc 2025
Publikuar me: 27/01/2023 Shkarko
Programi Matematike me zbatime Master
Publikuar me: 18/09/2023 Shkarko
1.1 SER_Molecular Biology BSc-ENG
Publikuar me: 04/10/2023 Shkarko