Programet e Akredituara
FSHMN-Matematik financiare ne banka dhe sigurime_Bsc 2020
Publikuar me: 02/12/2021 Shkarko
FSHMN-Kimi Organike Msc-Riakreditim 2020
Publikuar me: 02/12/2021 Shkarko
FSHMN-Kimi inxhinierike Bsc- Riakreditim 2020
Publikuar me: 02/12/2021 Shkarko
FSHMN-Kimi fizike dhe kimi inorganike Msc- Riakreditim 2020
Publikuar me: 02/12/2021 Shkarko
FSHMN-Kimi Bsc- Riakreditim 2020
Publikuar me: 02/12/2021 Shkarko
FSHMN-Kimi analitike dhe e mjedisit Msc-Riakreditim 2020
Publikuar me: 02/12/2021 Shkarko
FSHMN_Shkence kompjuterike_Bsc 2020
Publikuar me: 02/12/2021 Shkarko
Ekologji dhe mbrojtje e mjedisit Msc-ri-akreditim 2020
Publikuar me: 02/12/2021 Shkarko
Ekologji dhe mbrojtje e mjedisit Bsc -ri-akreditim 2020
Publikuar me: 02/12/2021 Shkarko
Biologji Bsc-ri-akreditim 2020
Publikuar me: 02/12/2021 Shkarko
Matematike MSc
Publikuar me: 02/12/2021 Shkarko
Matematike BSc
Publikuar me: 02/12/2021 Shkarko
Gjeografi MSc.
Publikuar me: 02/12/2021 Shkarko
Gjeografi BSc.
Publikuar me: 02/12/2021 Shkarko
Fizike MSc
Publikuar me: 02/12/2021 Shkarko
Fizike BSc
Publikuar me: 02/12/2021 Shkarko
Biologji MSc
Publikuar me: 02/12/2021 Shkarko
MSc SHK - pershkrimi
Publikuar me: 20/09/2022 Shkarko