Kimi analitike me mjedis Msc
Toksikologjia shqip syllabus Ilir Shehu
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabus-Teknikat operacionale
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabus-Teknikat e ekstraktimit
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabus-Kimia e tretësirave
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
SYLLABUSI Metodologjia
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
SYLLABUSI Metodat Kromatografike Kimi A_M 2109
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabusi (Shqip)Metodat radiometrike (Kimi AM)
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabusi (Shqip)Kimi analitike e avansuar (Kimi AM)
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabusi (Shqip) Metodat moderne të analizes kimike (Kimi AM)
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabusi (Shqip) Analiza e mostrave reale (Kimi AM)
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabus_Alb_Metodat spektrale të analizës kimike (A BERISHA)
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Skender Demaku Syllabusi i Lëndës_ Kimia e Gjelbër. Shqip _ Anglisht. (1)
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Sensoret ne kimi analitike 2019
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Ndotja dhe trajtimi shqip Ilir Shehu syllabusi
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Kontrolli analitik i kualitetit Syllabus ALB
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko