Vendime për studentë
1-482, 6.9.2021, Vendim për vazhdimin e kohëzgjatjes së afatit të di
Publikuar me: 14/09/2021 Shkarko
Vendim për pezullim të mbajtjes së provimeve të rregullta të afatit të shtatorit dhe provimeve pranuese për pranimin e studentëve të ri në afatin e dytë të konkursit për vitin akdemik 2021-2022, si dh
Publikuar me: 20/09/2021 Shkarko
2-384, 28.10.2020, Vendim mbi kushtet e regjistrimit të vitit vijues të studimeve themelore-baçelor-1
Publikuar me: 06/10/2021 Shkarko
1-481, 6.9.2021, Vendim për plotësim-ndryshim të nenit 7 të vendimit nr. 2-394 dt. 28.10.2020 mbi kushtet e regjistrimit të vitit vijues të studi
Publikuar me: 06/10/2021 Shkarko
UA 09-2021-Tarifat administrative-2021
Publikuar me: 12/10/2021 Shkarko
Vendimi për pagesë të semestrave në studimet e dokotratës nr. 154 dt. 3.2.2022
Publikuar me: 07/02/2022 Shkarko
1-634, 14.7.2022, Vendim për shfrytëzimin e pushimit vjetor kolektiv për personelin akademik dhe administrativ të Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina''
Publikuar me: 15/07/2022 Shkarko
Vendim mbi kushtet e regjistrimit të vitit vijues të studimeve themelore-baçelor
Publikuar me: 28/09/2022 Shkarko
5-491, 21.12.2022, Vendim për caktimin e lartësisë së bursës universitare për vitin akademik 2022-2023, për studentët e nivelit bachelor të Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina''
Publikuar me: 23/12/2022 Shkarko
2-177, 28.9.2023, Vendim për vazhdimin e kohëzgjatjes së afatit për përfundimin e studimeve për studentët e nivelit të studimeve baçelor, master
Publikuar me: 29/09/2023 Shkarko
1-171, 28.9.2023, Vendim i Senatit të UP-së, mbi kushtet e regjistrimit të vitit vijues të studimeve master
Publikuar me: 29/09/2023 Shkarko
1. Vendimi (2)28.09.2022
Publikuar me: 30/09/2022 Shkarko