Rezultatet e provimit pranues
Programi Shkencat Kompjuterike
Publikuar me: 19/09/2022 Shkarko
Programi Matematikë
Publikuar me: 19/09/2022 Shkarko
Programi Matematikë financiare në banka dhe siguri
Publikuar me: 19/09/2022 Shkarko
Programi Kimi
Publikuar me: 19/09/2022 Shkarko
Programi Kimi Inxhinierike
Publikuar me: 19/09/2022 Shkarko
Programi Gjeografi
Publikuar me: 19/09/2022 Shkarko
Programi fizike
Publikuar me: 19/09/2022 Shkarko
Programi Ekologji dhe Mbrojtje e Mjedisit
Publikuar me: 19/09/2022 Shkarko
Programi Biologji
Publikuar me: 19/09/2022 Shkarko
Zgjidhjet
Publikuar me: 19/09/2022 Shkarko
E DREJTA DHE AFATI PËR ANKESË
Publikuar me: 19/09/2022 Shkarko
Programi Shkenca kompjuterike-Rezultatet perfundimtare
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
Programi Matematike -Rezultatet perfundimtare
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
Programi Matematikë financiare në banka dhe siguri-Rezultatet perfundimtare
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
Programi Kimi-Rezultatet perfundimtare
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
Programi Kimi Inxhinierike-Rezultatet perfundimtare
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
Programi Kimi Inxhinierike-Rezultatet perfundimtare
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
Programi Gjeografi--Rezultatet perfundimtare
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
Programi Fizikë--Rezultatet perfundimtare
Publikuar me: 22/09/2022 Shkarko
Plotësimi i vendeve të lira BCh
Publikuar me: 23/09/2022 Shkarko
Programi Ekologji dhe Mbrojtje e Mjedisit_perfundimtare (e korrigjuar si pasoje e mosregjistrimit te vendimit te komisionit te ankesave ne SEMS)
Publikuar me: 23/09/2022 Shkarko
Programi Biologji_perfundimtare (e korrigjuar si pasoje e mosregjistrimit te vendimit te komisionit te ankesave ne SEMS)
Publikuar me: 23/09/2022 Shkarko
Programi Shkenca Kompjuterike
Publikuar me: 26/09/2022 Shkarko
Programi Ekologji-Mbrojtje e Mjedisit
Publikuar me: 26/09/2022 Shkarko
Programi Biologji
Publikuar me: 26/09/2022 Shkarko
Lista per kalim ne program tjeter_konkursi shtator_bachelor_FSHMN
Publikuar me: 26/09/2022 Shkarko
Shkenca Kompjuterike_master_preliminare
Publikuar me: 03/10/2022 Shkarko
Kimi organike_master_preliminare
Publikuar me: 03/10/2022 Shkarko
Kimi Fizike dhe Kimi Inorganike_master_preliminare
Publikuar me: 03/10/2022 Shkarko
Kimi Analitike dhe Mjedisore_master_preliminare
Publikuar me: 03/10/2022 Shkarko
Gjeografi_master_preliminare
Publikuar me: 03/10/2022 Shkarko
Fizike_master_preliminare
Publikuar me: 03/10/2022 Shkarko
Ekologji-Mbrojtje e mjedisit_master_preliminare
Publikuar me: 03/10/2022 Shkarko
Biologji_master_preliminare
Publikuar me: 03/10/2022 Shkarko
Biologji_master_komuniteti pakice_preliminare
Publikuar me: 03/10/2022 Shkarko
Ankesat per nivelin Master
Publikuar me: 03/10/2022 Shkarko
Shkencat Kompjuterike_master_përfundimtare
Publikuar me: 06/10/2022 Shkarko
Kimi organike_master_përfundimtare
Publikuar me: 06/10/2022 Shkarko
Kimi Fizike dhe Inorganike_master_përfundimtare
Publikuar me: 06/10/2022 Shkarko
Kimi Analitike dhe Mjedisore_master_përfundimtare
Publikuar me: 06/10/2022 Shkarko
Gjeografi_master_përfundimtare
Publikuar me: 06/10/2022 Shkarko
Fizikë_master_përfundimtare
Publikuar me: 06/10/2022 Shkarko
Ekologji-Mbrojtje e mjedisit_master_përfundimtare
Publikuar me: 06/10/2022 Shkarko
Biologji_master_përfundimtare
Publikuar me: 06/10/2022 Shkarko
Biologji_komuniteti pakicë_master_përfundimtare
Publikuar me: 06/10/2022 Shkarko
Programi Shkenca Kompjuterike _ MSc
Publikuar me: 24/10/2022 Shkarko
Programi Kimi Fizike dhe Inorganmik (MSc)
Publikuar me: 24/10/2022 Shkarko
Programi Gjeografi (MSc)
Publikuar me: 24/10/2022 Shkarko
Programi Fizikë
Publikuar me: 24/10/2022 Shkarko
Programi Ekologji dhe Mbrojtje e Mjedisit
Publikuar me: 24/10/2022 Shkarko
Programi Biologji _ MSc
Publikuar me: 24/10/2022 Shkarko
Kimi Analitike dhe Mjedis
Publikuar me: 24/10/2022 Shkarko