Rezultatet e provimit pranues
Raporti i Komisionit të Ankesave
Publikuar me: 15/10/2021 Shkarko
Programi Matematikë_komuniteti pakice
Publikuar me: 25/10/2021 Shkarko
Programi Matematikë
Publikuar me: 25/10/2021 Shkarko
Programi Kimi Fizike dhe Kimi Inorganike
Publikuar me: 25/10/2021 Shkarko
Programi Kimi Analitike dhe Mjedisore
Publikuar me: 25/10/2021 Shkarko
Programi i Biologjisë
Publikuar me: 25/10/2021 Shkarko
Programi Gjeografi
Publikuar me: 25/10/2021 Shkarko
Programi Fizike
Publikuar me: 25/10/2021 Shkarko
Programi Ekologji dhe mbrojtje e ambientit
Publikuar me: 25/10/2021 Shkarko
E DREJTA DHE AFATI PËR ANKESË
Publikuar me: 26/10/2021 Shkarko
Programi MATEMATIKE(finale)
Publikuar me: 30/10/2021 Shkarko
Programi MATEMATIK (komuniteti pakice finale)
Publikuar me: 30/10/2021 Shkarko
Programi Kimi Analitike dhe Mjedisore(finale)
Publikuar me: 30/10/2021 Shkarko
Programi Kimi Fizike dhe Kimi Inorganike(finale)
Publikuar me: 30/10/2021 Shkarko
Programi GJEOGRAFI(finale)
Publikuar me: 30/10/2021 Shkarko
Programi FIZIKË(finale)
Publikuar me: 30/10/2021 Shkarko
Programi Ekologji-Mbrojtje e mjedisit(finale)
Publikuar me: 30/10/2021 Shkarko
Programi BIOLOGJI(finale)
Publikuar me: 30/10/2021 Shkarko
Rezultatet e komisioneve përkatëse pas shqyrtimit të ankesave
Publikuar me: 30/10/2021 Shkarko