Njoftime për studentë
Ligjerata e profesor Alexey Krasnoslobodtsev nga Universiteti i Nebraska-së
Publikuar me: 07/10/2021 Shkarko
Njoftim per bashkepunim nga Universitetin e Giessenit
Publikuar me: 10/10/2021 Shkarko
UA 09-2021-Tarifat administrative-2021
Publikuar me: 12/10/2021 Shkarko
Dt. 13.10.2021 - Njoftim nga FSHMN (1)
Publikuar me: 13/10/2021 Shkarko
Regjistrimi i lëndeve Obligative(zgjedhore) në SEMS
Publikuar me: 20/10/2021 Shkarko
Manual për regjistrimin e lendëve dhe perdorimin e SEMS-it nga studentet
Publikuar me: 22/10/2021 Shkarko
Dt. 25.10.2021, Njoftim për ri-hajpe afati për ndërrim programi, vazhdim të studimeve, transfer dhe njohje të provimeve (4)
Publikuar me: 25/10/2021 Shkarko
Dt. 02.11.2021- Njoftim për zgjatje të afatit për regjistrimin e semestrit dimëror të vitit akademik 2021-2022
Publikuar me: 02/11/2021 Shkarko
Dt. 09.11.2021- Njoftim për aplikimin e pagesave të studentëve në FSHMN (2)
Publikuar me: 09/11/2021 Shkarko
Dt. 15.11.2021- Njoftim për zgjatje të afatit të nëntorit 2021 në FSHMN
Publikuar me: 17/11/2021 Shkarko
Dt. 17.11.2021- Njoftim për ri-hapje të afatit për regjistrimin e semestrit dimëror të vitit akademik 2021-2022
Publikuar me: 17/11/2021 Shkarko
Dt. 02.12.2021- Njoftim për paraqitje dhe mbrojtje temës në bachelor (1)
Publikuar me: 02/12/2021 Shkarko
Dt. 06.12.2021- Njoftim për zgjatje të afatit për paraqitje dhe mbrojtje temës në bachelor
Publikuar me: 06/12/2021 Shkarko
Dt. 06.12.2021- Njoftim për ri-hapje të afatit për regjistrimin e semestrit dimëror të vitit akademik 2021-2022
Publikuar me: 06/12/2021 Shkarko
Njoftim për provimet nga lënda Fizika I dhe II
Publikuar me: 13/12/2021 Shkarko
Dt. 21.12.2021- Njoftim për ri-hapje të afatit për regjistrimin e semestrit dimëror të vitit akademik 2021-2022
Publikuar me: 21/12/2021 Shkarko
02, 05.01.2022, Njoftim për aplikim të studentëve kosovar për lirim nga pagesa e semestrave të vitit akademik 2021-2022
Publikuar me: 05/01/2022 Shkarko
01, 05.01.2022, Konkurs për përfitim të bursës universitare për vitin akademik 2021-2022
Publikuar me: 05/01/2022 Shkarko
Dt. 10.01.2022- Njoftim për afatin e janarit të vitit akademik 2021-2022 në FSHMN-2
Publikuar me: 11/01/2022 Shkarko
Afati i janarit _ E hëna e parë 24 janar..
Publikuar me: 11/01/2022 Shkarko
Dt. 14.01.2022- Njoftim për regjistrim të semestrit dimëror të vitit akademik 2021-2022
Publikuar me: 14/01/2022 Shkarko
Vendimi për pagesë të semestrave në studimet e dokotratës nr. 154 dt. 3.2.2022
Publikuar me: 07/02/2022 Shkarko
Njoftim per studentet e Departamentit te Kimise
Publikuar me: 09/02/2022 Shkarko
Dt. 15.02.2022- Njoftim për paraqitje dhe mbrojtje temës në bachelor dhe master
Publikuar me: 15/02/2022 Shkarko
Dt. 01.03.2022- Njoftim për vazhdim të afatit për regjistrim të semestrit dimëror dhe veror të vitit akademik 2021-2022 (1)
Publikuar me: 01/03/2022 Shkarko
Dt. 10.03.2022- Njoftim për vazhdim të afatit për regjistrim të semestrit dimëror dhe veror të vitit akademik 2021-2022
Publikuar me: 10/03/2022 Shkarko
432, 11.3.2022, Raport i Komisionit për Ndarjen e Bursave Universitare për Studentët e FSHMN-së - Universiteti të Prishtinës, për vitin akademik 2021-2022 (1)
Publikuar me: 14/03/2022 Shkarko
431, 11.3.2022, Raport i komisionit për lirim nga pagesa e semestrave për Studentët e Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina'', për vitin
Publikuar me: 15/03/2022 Shkarko
432, 11.3.2022, Raport i Komisionit për Ndarjen e Bursave Universitare për Studentët e FSHMN-së - Universiteti të Prishtinës, për vitin akademik 2021-2022
Publikuar me: 15/03/2022 Shkarko
Dt. 15.03.2022 Njoftim për studentët të cilët janë përfitues të burses dhe studentët të liruar nga pagesa e semestrit 2021-2022
Publikuar me: 15/03/2022 Shkarko
Dt. 15.03.2022- Njoftim për absolvent lidhur me afatin e marsit 2022
Publikuar me: 16/03/2022 Shkarko
Dt. 15.03.2022- Njoftim për absolvent lidhur me afatin e marsit 2022
Publikuar me: 16/03/2022 Shkarko
Dt. 29.03.2022- Njoftim për paraqitje dhe mbrojtje temës në bachelor dhe master (1)
Publikuar me: 29/03/2022 Shkarko
Dt. 07.04.2022- Njoftim për afatin e prillit 2022 në FSHMN
Publikuar me: 07/04/2022 Shkarko
Dt. 19.04.2022- Njoftim për ri-hapje të SEMS-it, për regjistrim të semestrit dimëror dhe veror të vitit akademik 2021-2022
Publikuar me: 19/04/2022 Shkarko
Dt. 19.04.2022- Njoftim për zgjatje të afatit për paraqitje të provimeve në afatin e prillit 2022 në FSHMN
Publikuar me: 19/04/2022 Shkarko
Dt. 04.05.2022- Njoftim për paraqitje dhe mbrojtje temës në bachelor dhe master
Publikuar me: 04/05/2022 Shkarko
967, 4.5.2022, Konkurs për emërimin, riemërimin ose avancimin e personelit akademik në fakultetet e Universitetit të Prishtinës
Publikuar me: 04/05/2022 Shkarko
Dt. 19.05.2022- Njoftim për absolvent lidhur me afatin e majit 2022
Publikuar me: 19/05/2022 Shkarko
Dt. 30.05.2022- Njoftim për paraqitje dhe mbrojtje temës në bachelor dhe master
Publikuar me: 30/05/2022 Shkarko
Dt. 31.05.2022 - Njoftim për afatin e qershorit 2022 në FSHMN
Publikuar me: 31/05/2022 Shkarko
KERKESA për kthim të mjeteve
Publikuar me: 03/06/2022 Shkarko
Dt. 03.06..2022 Njoftim për kthimin e mjeteve të semestrit dimëror dhe veror 2021-2022
Publikuar me: 03/06/2022 Shkarko
Njoftim për konstituim të Këshillit të Studentëve - FSHMN
Publikuar me: 21/06/2022 Shkarko
Njoftim për konstituim të Këshillit të Studentëve - FSHMN
Publikuar me: 21/06/2022 Shkarko
Dt. 12.07.2022- Njoftim për paraqitje dhe mbrojtje temës në bachelor dhe master (2)
Publikuar me: 12/07/2022 Shkarko
Dt. 15.07.2022- Njoftim për paraqitje dhe mbrojtje temës në bachelor dhe master
Publikuar me: 15/07/2022 Shkarko
1-634, 14.7.2022, Vendim për shfrytëzimin e pushimit vjetor kolektiv për personelin akademik dhe administrativ të Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina''
Publikuar me: 15/07/2022 Shkarko
1-634, 14.7.2022, Vendim për shfrytëzimin e pushimit vjetor kolektiv për personelin akademik dhe administrativ të Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina''
Publikuar me: 15/07/2022 Shkarko
Dt. 29.08.2022 - Njoftim për afatin e shtatorit 2022 në FSHMN (1)
Publikuar me: 29/08/2022 Shkarko
Plotësimi i vendeve të lira BCh
Publikuar me: 23/09/2022 Shkarko
Plotësimi i vendeve të lira BCh
Publikuar me: 23/09/2022 Shkarko
Vendim mbi kushtet e regjistrimit të vitit vijues të studimeve themelore-baçelor
Publikuar me: 28/09/2022 Shkarko
Vendim mbi kushtet e regjistrimit të vitit vijues të studimeve themelore-baçelor
Publikuar me: 28/09/2022 Shkarko
Dt. 03.10.2022- Njoftim për regjistrimin e semestrit dimëror të vitit akademik 2022-2023 (1)
Publikuar me: 03/10/2022 Shkarko
Dt. 03.10.2022- Njoftim për regjistrimin e semestrit dimëror të vitit akademik 2022-2023
Publikuar me: 03/10/2022 Shkarko
Dt. 03.10.2022, Njoftim për ndërrim programi, vazhdim të studimeve, transfer dhe njohje të provimeve
Publikuar me: 03/10/2022 Shkarko
KERKESA
Publikuar me: 03/10/2022 Shkarko
Dt. 04.10.2022- Njoftim për paraqitje dhe mbrojtje temës në bachelor dhe master
Publikuar me: 04/10/2022 Shkarko
Dt. 18.10.2022, Njoftim për ndërrim programi, vazhdim të studimeve, transfer dhe njohje të provimeve
Publikuar me: 18/10/2022 Shkarko
Dt. 08.11.2022- Njoftim për afatin e nëntorit 2022 në FSHMN
Publikuar me: 08/11/2022 Shkarko
Dt. 29.11.2022- Njoftim për paraqitje dhe mbrojtje temës në bachelor dhe master
Publikuar me: 29/11/2022 Shkarko
Dt. 07.12.2022- Njoftim për absolvent lidhur me afatin e dhjetorit 2022
Publikuar me: 07/12/2022 Shkarko
KERKESA (1)
Publikuar me: 14/12/2022 Shkarko
Fleteparaqitja për bursa universitare
Publikuar me: 14/12/2022 Shkarko
5-167, 13.12.2022, Konkurs për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2022-2023+ (1)
Publikuar me: 14/12/2022 Shkarko
Dt. 28.12.2022- Njoftim për paraqitje dhe mbrojtje temës në bachelor dhe master
Publikuar me: 28/12/2022 Shkarko
Dt. 10.01.2023- Njoftim për afatin e janarit të vitit akademik 2022-2023 në FSHMN
Publikuar me: 10/01/2023 Shkarko
ORARI_GJUHE-ANGLEZE_Festa_Shabani-janar-2023
Publikuar me: 12/01/2023 Shkarko
Dt. 16.01.2023- Njoftim për regjistrim të semestrit dimëror të vitit akademik 2022-2023
Publikuar me: 16/01/2023 Shkarko
Dt. 16.01.2023- Njoftim për regjistrim të semestrit dimëror të vitit akademik 2022-2023
Publikuar me: 16/01/2023 Shkarko
Dt. 23.01.2023- Njoftim për zgjatje të afatit të janarit të vitit akademik 2022-2023 në FSHMN
Publikuar me: 23/01/2023 Shkarko
Dt. 26.01.2023- Njoftim për zgjatje të afatit të janarit të vitit akademik 2022-2023 në FSHMN y
Publikuar me: 27/01/2023 Shkarko
Dt. 08.03.2023- Njoftim për absolvent lidhur me afatin e marsit 2023 (1)
Publikuar me: 08/03/2023 Shkarko
Dt. 27.02.2023- Njoftim për paraqitje dhe mbrojtje temës në bachelor dhe master (1)
Publikuar me: 27/02/2023 Shkarko
Dt. 27.02.2023- Njoftim për paraqitje dhe mbrojtje temës në bachelor dhe master (1)
Publikuar me: 27/02/2023 Shkarko
Dt. 28.03.2023- Njoftim për afatin e prillit 2023 në FSHMN
Publikuar me: 28/03/2023 Shkarko
Dt. 31.03.2023- Njoftim për paraqitje dhe mbrojtje temës në bachelor dhe master
Publikuar me: 31/03/2023 Shkarko
Dt. 11.05.2023- Njoftim për paraqitje dhe mbrojtje temës në bachelor dhe master
Publikuar me: 11/05/2023 Shkarko
Dt. 19.05.2023- Njoftim për afatin e majit 2023 në FSHMN
Publikuar me: 19/05/2023 Shkarko
Dt. 05.06.2023- Njoftim për paraqitje dhe mbrojtje temës në bachelor dhe master (3)
Publikuar me: 05/06/2023 Shkarko
Dt. 09.06.2023 - Njoftim për afatin e qershorit 2022 në FSHMN
Publikuar me: 09/06/2023 Shkarko
Dt. 10.07.2023- Njoftim për paraqitje dhe mbrojtje temës në bachelor dhe master
Publikuar me: 10/07/2023 Shkarko
1-631, 10.7.2023, Thirrje për mbështetje financiare të studentëve të Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina'', të cilët i përkasin kategorisë së personave me aftësi të kufizuara
Publikuar me: 10/07/2023 Shkarko
Dt. 10.07.2023- Njoftim për paraqitje dhe mbrojtje temës në bachelor dhe master
Publikuar me: 10/07/2023 Shkarko
1-631, 10.7.2023, Thirrje për mbështetje financiare të studentëve të Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina'', të cilët i përkasin kategorisë së personave me aftësi të kufizuara
Publikuar me: 10/07/2023 Shkarko
Dt. 29.09.2023- Njoftim për regjistrim të semestrit dimëror, të vitit akademik 2023-2024
Publikuar me: 29/09/2023 Shkarko
Dt. 16.10.2023, Njoftim për ri-hapje të afatit për ndërrim programi, vazhdim të studimeve, transfer dhe njohje të provimeve
Publikuar me: 16/10/2023 Shkarko
Dt. 21.11.2023- Njoftim për paraqitje dhe mbrojtje temës në bachelor dhe master
Publikuar me: 21/11/2023 Shkarko