Njoftime për studentë
Dt. 30.09.2021- Njoftim për paraqitje dhe mbrojtje temës në bachelor dhe master-1
Publikuar me: 30/09/2021 Shkarko
Dt. 01.10.2021- Njoftim për regjistrimin e semestrit dimëror të vitit akademik 2021-2022
Publikuar me: 06/10/2021 Shkarko
Ligjerata e profesor Alexey Krasnoslobodtsev nga Universiteti i Nebraska-së
Publikuar me: 07/10/2021 Shkarko
Njoftim per bashkepunim nga Universitetin e Giessenit
Publikuar me: 10/10/2021 Shkarko
UA 09-2021-Tarifat administrative-2021
Publikuar me: 12/10/2021 Shkarko
Dt. 13.10.2021 - Njoftim nga FSHMN (1)
Publikuar me: 13/10/2021 Shkarko
Njoftim për ID kartela për studime bachelor
Publikuar me: 19/10/2021 Shkarko
Regjistrimi i lëndeve Obligative(zgjedhore) në SEMS
Publikuar me: 20/10/2021 Shkarko
Manual për regjistrimin e lendëve dhe perdorimin e SEMS-it nga studentet
Publikuar me: 22/10/2021 Shkarko
Dt. 25.10.2021, Njoftim për ri-hajpe afati për ndërrim programi, vazhdim të studimeve, transfer dhe njohje të provimeve (4)
Publikuar me: 25/10/2021 Shkarko