Lista e aplikantëve dhe sallat e mbajtjes së provimit pranues
Program Matematike(master)
Publikuar me: 07/10/2021 Shkarko
Programi Kimi Analitike dhe Mjedisore
Publikuar me: 07/10/2021 Shkarko
Program Kimi organike
Publikuar me: 07/10/2021 Shkarko
Program Kimi Fizike dhe Kimi Inorganike
Publikuar me: 07/10/2021 Shkarko
Program Gjeografi
Publikuar me: 07/10/2021 Shkarko
Program Fizike
Publikuar me: 07/10/2021 Shkarko
Program Ekologji-Mbrojtje e mjedisit
Publikuar me: 07/10/2021 Shkarko
Program Biologji
Publikuar me: 07/10/2021 Shkarko