Lista e aplikantëve dhe sallat e mbajtjes së provimit pranues
- 172 fund Shkenca kompjterike
Publikuar me: 20/07/2022 Shkarko
Lista per matematike financiare afati i II
Publikuar me: 16/09/2022 Shkarko
Lista per Matematike afati i II
Publikuar me: 16/09/2022 Shkarko
Lista per biologji afati i II
Publikuar me: 16/09/2022 Shkarko
Lista e studenteve per fizike afati II
Publikuar me: 16/09/2022 Shkarko
Lista e studenteve afati II Kimi
Publikuar me: 16/09/2022 Shkarko
Lista e studenteve afati i II kimi inxhinjerike
Publikuar me: 16/09/2022 Shkarko
Lista per shkenca kompjuterike (1)
Publikuar me: 16/09/2022 Shkarko
Lista per gjeografi
Publikuar me: 16/09/2022 Shkarko
Lista per Ekologji afati i II
Publikuar me: 16/09/2022 Shkarko