Lista e aplikantëve dhe sallat e mbajtjes së provimit pranues
Programi Gjeografi _ Amfiteatri i Gjeografisë (Kati III)
Publikuar me: 23/09/2021 Shkarko
Program Biologji _ Salla 29 (Kati përdhesë)
Publikuar me: 23/09/2021 Shkarko
Programi Kimi _ Salla 1 (Objekti pranë Galerisë së Arteve)
Publikuar me: 23/09/2021 Shkarko
Programi Kimi Inxhinjerike _ Biblioteka e Kimisë (Objekti pranë Galerisë së Arteve) KATI II
Publikuar me: 23/09/2021 Shkarko
Programi Matematike _ Amfiteatri i Fizikës (Kati përdhesë)
Publikuar me: 23/09/2021 Shkarko
Programi Kimi _ Amfiteatri i Kimisë (Objekti pranë Galerisë së Arteve) Kati I
Publikuar me: 23/09/2021 Shkarko
Programi Ekologji _ Salla 32 (Kati përdhesë)
Publikuar me: 23/09/2021 Shkarko
Programi Matematike Financiare _ Amfiteatri i Fizikës (Kati përdhesë)
Publikuar me: 23/09/2021 Shkarko
Programi Fizike _ Amfiteatri i Fizikës (Kati përdhesë)
Publikuar me: 23/09/2021 Shkarko