Orari i ligjëratave
Orari_Gjeografi_sem_dimëror_2021_22_Bsc_final
Publikuar me: 22/10/2021 Shkarko
Orari_Gjeografi_sem_dimëror_2021_22_Msc
Publikuar me: 22/10/2021 Shkarko
Departamenti i Fizikës- Bch dhe Msc. Viti akademik 2021-2022, semestri veror-2
Publikuar me: 04/11/2021 Shkarko
Master -Kimi Inorganike dhe Kimi Fizike - 2021-2022(Sem-Dimërorë)
Publikuar me: 08/11/2021 Shkarko
Master -Kimi Analitike me Mjedisë - 2021-2022 (Sem-Dimërorë)
Publikuar me: 08/11/2021 Shkarko
Master -Kimi Organike - 2021-2022 (Sem-Dimërorë)
Publikuar me: 08/11/2021 Shkarko
Kimi Inxhinjerike - Bchelor - 2021-2022 (Sem-Dimërorë)
Publikuar me: 08/11/2021 Shkarko
Bachelor i Kimise, 2021-2022 (Sem-Dimërorë)
Publikuar me: 08/11/2021 Shkarko
Orari Dimeror 2021-22_Matematike_TeRregullt_dhe_Angazhuar_v0.99_2
Publikuar me: 11/11/2021 Shkarko
Orari mesimor_BIOLOGJIA (21-22) - Sem. Dim. (v.14)
Publikuar me: 05/12/2021 Shkarko