Orari i ligjëratave
Orari i mesimit per semestrin dimeror 2023-2024
Publikuar me: 02/10/2023 Shkarko
Orari mesimor_BIOLOGJIA_Sem.Dim._22-23 (v.5)
Publikuar me: 17/10/2023 Shkarko
Master_Orari_Gjeografi_sem_dimëror_2023_24_final
Publikuar me: 22/10/2023 Shkarko
Baçelor_Orari_Gjeografi_sem_dimëror_2023_24_final
Publikuar me: 22/10/2023 Shkarko
Orari mesimor_BIOLOGJIA_Sem.Dim._23-24 (1)
Publikuar me: 27/10/2023 Shkarko
Orari-Programi kimi 04.10.2023
Publikuar me: 13/11/2023 Shkarko
Orari Kimi inxhinerike 04.10.2023
Publikuar me: 13/11/2023 Shkarko
Orari Dimeror Matematike _TerregulltdheangazhuarV0.97
Publikuar me: 06/12/2023 Shkarko