Formularët
Kërkesa (F1-shi) për studime bachelor
Publikuar me: 28/05/2021 Shkarko
Raporti (F2-shi) për studime bachelor
Publikuar me: 28/05/2021 Shkarko
F1- shi, kërkesa e studentit për projektpropozim
Publikuar me: 28/05/2021 Shkarko
F2-shi,raporti i vlerësimit për projektpropozim
Publikuar me: 28/05/2021 Shkarko
F3-shi, kërkesa e studenitit për dorëshkrim
Publikuar me: 28/05/2021 Shkarko
F4-shi, raporti për vlerësim punimi - dorëshkrimi
Publikuar me: 28/05/2021 Shkarko
F5-shi, raporti i mbrojtjës së temës
Publikuar me: 28/05/2021 Shkarko