Formularët
Kërkesa (F1-shi) për studime bachelor
Publikuar me: 28/05/2021 Shkarko
Raporti (F2-shi) për studime bachelor
Publikuar me: 28/05/2021 Shkarko
F1- shi, kërkesa e studentit për projektpropozim
Publikuar me: 28/05/2021 Shkarko
F2-shi,raporti i vlerësimit për projektpropozim
Publikuar me: 28/05/2021 Shkarko
F3-shi, kërkesa e studenitit për dorëshkrim
Publikuar me: 28/05/2021 Shkarko
F4-shi, raporti për vlerësim punimi - dorëshkrimi
Publikuar me: 28/05/2021 Shkarko
F5-shi, raporti i mbrojtjës së temës
Publikuar me: 28/05/2021 Shkarko
F1-paraqitja e temes, kandidati dhe mentori (Dr)
Publikuar me: 02/07/2021 Shkarko
F2-vleresimi i temes-komisioni (Dr)
Publikuar me: 02/07/2021 Shkarko
F3-aprovimi i temes-institucioni (Dr)
Publikuar me: 02/07/2021 Shkarko
F4-raporti vjetor-kandidati (Dr)
Publikuar me: 02/07/2021 Shkarko
F5-raporti vjetor-mentori (Dr)
Publikuar me: 02/07/2021 Shkarko
F6-kerkesa per nderrim teme apo mentorit-kandidati dhe mentori (Dr)
Publikuar me: 02/07/2021 Shkarko
F8- udhezim per shkrimin e punimit te doktorates (Dr)
Publikuar me: 02/07/2021 Shkarko
F9-raporti vjetor i udheheqesit te studimeve te doktorates+ (Dr)
Publikuar me: 02/07/2021 Shkarko
F10-raporti per vleresimin e punimit-komisioni (Dr)
Publikuar me: 02/07/2021 Shkarko
F11-protokoli dhe procesverbali nga mbrojtja e punimit-komisioni (Dr)
Publikuar me: 02/07/2021 Shkarko
Kërkesa për studime bachelor
Publikuar me: 19/01/2022 Shkarko
Raporti për studime bachelor
Publikuar me: 19/01/2022 Shkarko