• Mirë se vini në Fakultetin e Shkencave Matematike-Natyrore!

     

178.62.202.98/Portali universitar

Vendimi për shpalljen e zgjedhjeve për pesë anëtarë të KD-së të UP-së

Vendimi për shpalljen e zgjedhjeve për pesë anëtarë të ...

Më shumë

Lajmerim per mbrojtjen e temes se doktoratures

Lajmerim per mbrojtjen e temes se doktoratures

Më shumë

Njoftim për afatin e qershorit 2019 në FSHMN

            Më shumë

Orari për provimin e gjuhës angleze-qershor

Orari për provimin e gjuhës angleze

Më shumë

Kalendari vjetor i provimeve -Qershor

Kalendari vjetor i provimeve -Qershor

Më shumë