• Mirë se vini në Fakultetin e Shkencave Matematike-Natyrore!

     

178.62.202.98/Portali universitar

Raporti vlerësues


Raporti vlerësues nr. 4329 dt. 11.09.2019
Më shumë

Lista e kandidatëve për provim pranues dhe sallat e provimit
 
Programi Matematikë
Më shumë

DINAMIKA DHE AKTIVITET PËR PROVIMIN PRANUES TË STUDENTËVE TË RINJ

 DINAMIKA DHE  AKTIVITET PËR PROVIMIN PRANUES TË STUDE...

Më shumë

Njoftim për paraqitje dhe mbrojtje të temës së diplomës

 Njoftim për paraqitje dhe mbrojtje të temës së diplomës

Më shumë

Njotfim për ndërrim programi, vazhdim të studimeve, transfer dhe njohje të provimeve

 

 

 


 Njotfim për ndërrim programi, vazhdim të studimeve...

Më shumë