Artan Alidema

Artan Alidema

Administrator i Rrjetit Kompjuterik

Nr.kontaktues:

038 249 872

Bashkim Trupaj

Bashkim Trupaj

Administrator i Rrjetit Kompjuterik

Nr.kontaktues:

038 249 872

Ibish Rrahmani

Ibish Rrahmani

Zyrtar në sherbimin e studenteve

Nr.kontaktues:

038 249 872

Driton Maloku

Driton Maloku

Zyrtar i aseteve

Nr.kontaktues:

038249872

Fatvere Zogu

Fatvere Zogu

Zyrtare e lartë per financa

Nr.kontaktues:

038249872