Artan Alidema

Artan Alidema

Administrator i TI-së për Sisteme

Nr.kontaktues:

038 249 872

Bashkim Trupaj

Bashkim Trupaj

Administrator i TI-së për Sisteme

Nr.kontaktues:

038 249 872

Nurtene Hasani

Nurtene Hasani

Zyrtare për sherbim studentor në studimet Bachelor

Nr.kontaktues:

038 249 872

Mimoza Konjuvca

Mimoza Konjuvca

Zyrtare për sherbim studentor në studimet Bachelor

Nr.kontaktues:

038 249 872

Jeton  Orllati

Jeton Orllati

Laborant mesimor në Biologji

Nr.kontaktues:

038 249 872

Dafina Hoxha

Dafina Hoxha

Laborante mesimor në Kimi

Nr.kontaktues:

038 249 872

Besiana Bashota

Besiana Bashota

Zyrtare për sherbim studentor në studime master dhe doktoratë

Nr.kontaktues:

038 249 872

Shpresa Canolli

Shpresa Canolli

Zyrtare për sherbim studentor në studime master dhe doktoratë

Nr.kontaktues:

038 24 872

Arta Rudi

Arta Rudi

Laborante mesimor në Kimi

Nr.kontaktues:

038 24 872

Bahrije Dobra

Bahrije Dobra

Laborante mesimor në Kimi

Nr.kontaktues:

038 24 872

Driton Musliu

Driton Musliu

Laborant mesimor në Kimi

Nr.kontaktues:

038 24 872

Almira Dizdari

Almira Dizdari

Zyrtare për sherbim studentor në studimet Bachelor

Nr.kontaktues:

038 24 872

Mentor Gashi

Mentor Gashi

Laborant mesimor në Biologji

Nr.kontaktues:

038 24 872

Remzije Gjonbalaj

Remzije Gjonbalaj

Laborante mesimor në Kimi

Nr.kontaktues:

038 24 872

Sali Mekolli

Sali Mekolli

Laborant mesimor në Kimi

Nr.kontaktues:

038 24 872

Shemsije Gashi

Shemsije Gashi

Zyrtare per mesim

Nr.kontaktues:

038 249 872

Melos Zekaj

Melos Zekaj

Laborant mesimor në Kimi

Nr.kontaktues:

038 249 872

Driton Maloku

Driton Maloku

Zyrtar i aseteve

Nr.kontaktues:

038249872

Fatvere Zogu

Fatvere Zogu

Zyrtare e lartë per financa

Nr.kontaktues:

038249872

Turkane Kamishi

Turkane Kamishi

Biblotekiste

Nr.kontaktues:

038 249 872

Arberie Shala

Arberie Shala

Zyrtare për arkive

Nr.kontaktues:

038 249 872

Fatmire Rexhepi

Fatmire Rexhepi

Asistente e Dekanit

Nr.kontaktues:

038 24 872

Sali Salihu

Sali Salihu

Biblotekiste

Nr.kontaktues:

038 24 872