Vendimet

Vendimet e Keshillit

Vendimet e Këshillit dt. 25.02.2021
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 28.01.2021 (6)
Publikuar me: 28/04/2021 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 30.11.2020
Publikuar me: 28/04/2021 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 29.04.2021
Publikuar me: 30/04/2021 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 25.05.2021
Publikuar me: 28/05/2021 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 31.05.2021
Publikuar me: 01/06/2021 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 30.06.2021 (1)
Publikuar me: 02/07/2021 Shkarko
Vendimi i Këshillit nr. 3485 dt. 19.07.2021 lidhur me raportete vlerësuese për angazhim në FSHMN
Publikuar me: 19/07/2021 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 23.07.2021
Publikuar me: 27/07/2021 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 01.10.2021
Publikuar me: 04/10/2021 Shkarko
3-881, 11.12.2020, Vendim për përcaktimin e ngarkesës në punë dhe angazhimet në institucione-ndërrmarrje publike apo private, vendore apo ndërkombëtare, brenda apo jashtë vendi
Publikuar me: 06/10/2021 Shkarko