Vendimet

Vendimet e Keshillit

Vendimet e Këshillit dt. 25.02.2021
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 28.01.2021 (6)
Publikuar me: 28/04/2021 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 30.11.2020
Publikuar me: 28/04/2021 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 29.04.2021
Publikuar me: 30/04/2021 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 25.05.2021
Publikuar me: 28/05/2021 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 31.05.2021
Publikuar me: 01/06/2021 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 30.06.2021 (1)
Publikuar me: 02/07/2021 Shkarko
Vendimi i Këshillit nr. 3485 dt. 19.07.2021 lidhur me raportete vlerësuese për angazhim në FSHMN
Publikuar me: 19/07/2021 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 23.07.2021
Publikuar me: 27/07/2021 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 01.10.2021
Publikuar me: 04/10/2021 Shkarko
3-881, 11.12.2020, Vendim për përcaktimin e ngarkesës në punë dhe angazhimet në institucione-ndërrmarrje publike apo private, vendore apo ndërkombëtare, brenda apo jashtë vendi
Publikuar me: 06/10/2021 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 28.10.2021
Publikuar me: 30/10/2021 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 26.11.2021
Publikuar me: 30/11/2021 Shkarko
Vendimi për Malësore Pllana
Publikuar me: 01/12/2021 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 30.12.2021
Publikuar me: 02/01/2022 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 30.12.2021
Publikuar me: 31/12/2021 Shkarko
Vendimet e Këshillit të Fakultetit dt. 27.01.2022
Publikuar me: 28/01/2022 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 24.02.2022
Publikuar me: 25/02/2022 Shkarko
Vendimet e Këshillit. dt. 24.03.2022
Publikuar me: 25/03/2022 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 04.04.2022
Publikuar me: 04/04/2022 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 28.04.2022
Publikuar me: 29/04/2022 Shkarko
VENDIME TE KESHILLIT - KOMISIONET - 12.05.2022
Publikuar me: 16/05/2022 Shkarko
FORMULARI I KOMISIONIT VLERËSUES (Konkursi me nr.prot. 967, datë 4.5.2022) (2)
Publikuar me: 16/05/2022 Shkarko
Vendim - komisioni për shqyrtimin e ankesave 12.05.2022 (1)
Publikuar me: 16/05/2022 Shkarko
886, 27.4.2022, RREGULLORE PËR PROCEDURAT PËRZGJEDHËSE LIDHUR ME EMËRIMIN, RIEMËRIMIN DHE AVANCIMIN E PERSONELIT AKADEMIK NË UPHP - AKTIVE
Publikuar me: 16/05/2022 Shkarko
Vendim - komisioni për shqyrtimin e ankesave 12.05.2022 (1)
Publikuar me: 16/05/2022 Shkarko
967, 4.5.2022, Konkurs për emërimin, riemërimin ose avancimin e personelit akademik në fakultetet e Universitetit të Prishtinës (1)
Publikuar me: 16/05/2022 Shkarko
Vendimet e Këshillit, dt. 26.05.2022
Publikuar me: 27/05/2022 Shkarko
Vendimi për formimin e komisonit të ankesave nr. 3007 dt. 8.6.2022
Publikuar me: 08/06/2022 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 8.6.2022
Publikuar me: 08/06/2022 Shkarko
Vendimi i Këshillit të Fakulteti lidhur me aprovimin e raporteve recensuese për bashkëpunëtorë të jashtëm dt. 23.6.2022
Publikuar me: 27/06/2022 Shkarko
Vendimet e Këshillit të Fakultetit dt. 30.6.2022
Publikuar me: 01/07/2022 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 19.7.2022
Publikuar me: 20/07/2022 Shkarko
Vendimi i Këshillit nr. 4711 dt. 29.09.2022
Publikuar me: 30/09/2022 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 29.09.2022
Publikuar me: 03/10/2022 Shkarko
Vendimi i Këshillit dt. 10.10.2022
Publikuar me: 10/10/2022 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 13.10.2022
Publikuar me: 13/10/2022 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 01.11.2022
Publikuar me: 01/11/2022 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 24.11.2022
Publikuar me: 25/11/2022 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 29.12.2022
Publikuar me: 30/12/2022 Shkarko
VENDIME TE KESHILLIT - 26.01.2023
Publikuar me: 27/01/2023 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 27.02.2023
Publikuar me: 01/03/2023 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 30.03.2023
Publikuar me: 31/03/2023 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 27.04.2023
Publikuar me: 02/05/2023 Shkarko
Vendimet e Këshillit të FSHMN-së, dt. 31.05.2023
Publikuar me: 01/06/2023 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 22.06.2023 - Temat master
Publikuar me: 23/06/2023 Shkarko
Vendimi për Dafina Hoti
Publikuar me: 23/06/2023 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 05.07.2023
Publikuar me: 07/07/2023 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 05.07.2023
Publikuar me: 07/07/2023 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 20.07.2023
Publikuar me: 21/07/2023 Shkarko
Vendimet e Këshillit (doktoratë) dt. 07.09.2023
Publikuar me: 11/09/2023 Shkarko
Vendimet e Këshllit dt. 28.09.2023 - Doktoratë dhe Master
Publikuar me: 29/09/2023 Shkarko
1-171, 28.9.2023, Vendim i Senatit të UP-së, mbi kushtet e regjistrimit të vitit vijues të studimeve master
Publikuar me: 29/09/2023 Shkarko
2-177, 28.9.2023, Vendim për vazhdimin e kohëzgjatjes së afatit për përfundimin e studimeve për studentët e nivelit të studimeve baçelor, master dhe doktoratë
Publikuar me: 29/09/2023 Shkarko
1-172, 28.9.2023, Vendim i Senatit të UP-së, mbi kushtet e regjistrimit të vitit vijues të studimeve baçelor
Publikuar me: 29/09/2023 Shkarko
Vendimet e Këshillit të Fakultetit dt. 30.10.2023
Publikuar me: 31/10/2023 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 26.12.2023
Publikuar me: 26/12/2023 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 26.01.2024
Publikuar me: 26/01/2024 Shkarko