Vendimet

Vendimet e Keshillit

Vendimet e Këshillit dt. 25.02.2021
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 28.01.2021 (6)
Publikuar me: 28/04/2021 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 30.11.2020
Publikuar me: 28/04/2021 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 29.04.2021
Publikuar me: 30/04/2021 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 25.05.2021
Publikuar me: 28/05/2021 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 31.05.2021
Publikuar me: 01/06/2021 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 30.06.2021 (1)
Publikuar me: 02/07/2021 Shkarko
Vendimi i Këshillit nr. 3485 dt. 19.07.2021 lidhur me raportete vlerësuese për angazhim në FSHMN
Publikuar me: 19/07/2021 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 23.07.2021
Publikuar me: 27/07/2021 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 01.10.2021
Publikuar me: 04/10/2021 Shkarko
3-881, 11.12.2020, Vendim për përcaktimin e ngarkesës në punë dhe angazhimet në institucione-ndërrmarrje publike apo private, vendore apo ndërkombëtare, brenda apo jashtë vendi
Publikuar me: 06/10/2021 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 28.10.2021
Publikuar me: 30/10/2021 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 26.11.2021
Publikuar me: 30/11/2021 Shkarko
Vendimi për Malësore Pllana
Publikuar me: 01/12/2021 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 30.12.2021
Publikuar me: 02/01/2022 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 30.12.2021
Publikuar me: 31/12/2021 Shkarko
Vendimet e Këshillit të Fakultetit dt. 27.01.2022
Publikuar me: 28/01/2022 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 24.02.2022
Publikuar me: 25/02/2022 Shkarko
Vendimet e Këshillit. dt. 24.03.2022
Publikuar me: 25/03/2022 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 04.04.2022
Publikuar me: 04/04/2022 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 28.04.2022
Publikuar me: 29/04/2022 Shkarko
VENDIME TE KESHILLIT - KOMISIONET - 12.05.2022
Publikuar me: 16/05/2022 Shkarko
FORMULARI I KOMISIONIT VLERËSUES (Konkursi me nr.prot. 967, datë 4.5.2022) (2)
Publikuar me: 16/05/2022 Shkarko
Vendim - komisioni për shqyrtimin e ankesave 12.05.2022 (1)
Publikuar me: 16/05/2022 Shkarko
886, 27.4.2022, RREGULLORE PËR PROCEDURAT PËRZGJEDHËSE LIDHUR ME EMËRIMIN, RIEMËRIMIN DHE AVANCIMIN E PERSONELIT AKADEMIK NË UPHP - AKTIVE
Publikuar me: 16/05/2022 Shkarko
Vendim - komisioni për shqyrtimin e ankesave 12.05.2022 (1)
Publikuar me: 16/05/2022 Shkarko
967, 4.5.2022, Konkurs për emërimin, riemërimin ose avancimin e personelit akademik në fakultetet e Universitetit të Prishtinës (1)
Publikuar me: 16/05/2022 Shkarko
Vendimet e Këshillit, dt. 26.05.2022
Publikuar me: 27/05/2022 Shkarko
Vendimi për formimin e komisonit të ankesave nr. 3007 dt. 8.6.2022
Publikuar me: 08/06/2022 Shkarko
Vendimet e Këshillit dt. 8.6.2022
Publikuar me: 08/06/2022 Shkarko
Vendimi i Këshillit të Fakulteti lidhur me aprovimin e raporteve recensuese për bashkëpunëtorë të jashtëm dt. 23.6.2022
Publikuar me: 27/06/2022 Shkarko
Vendimet e Këshillit të Fakultetit dt. 30.6.2022
Publikuar me: 01/07/2022 Shkarko