Njoftim për mbrojte të temës
Lajmërim për mbrojtjen e temes së doktorates se N.Orqusha
Publikuar me: 08/07/2021 Shkarko
Lajmërim për mbrojtje të temes së doktoratës Avni Malsiu
Publikuar me: 08/07/2021 Shkarko
NJOFTIM PËR MBROJTJEN E MASTERIT
Publikuar me: 04/03/2022 Shkarko
Përmbajtja
Publikuar me: 18/03/2022 Shkarko
Publikimi EJCHEM_Volume 64_Issue 6_Pages 3167-3174
Publikuar me: 18/03/2022 Shkarko
Doreshkrimi i temes
Publikuar me: 18/03/2022 Shkarko
Tema PhD - Veton Haziri
Publikuar me: 18/03/2022 Shkarko
2-punime Konferenca ISCMP 2020
Publikuar me: 18/03/2022 Shkarko
Punimi 1 - Nature (1)
Publikuar me: 18/03/2022 Shkarko
Konferenca ISCMP 2019 (poster)
Publikuar me: 18/03/2022 Shkarko
Lajmerim Shpejtim Shala
Publikuar me: 29/03/2022 Shkarko
Lajmerim Egzon Bunjaku
Publikuar me: 06/04/2022 Shkarko
NJOFTIM PËR MBROJTJEN E MASTERIT Labinot Berisha
Publikuar me: 08/04/2022 Shkarko
Lajmërimi për mbrojtje te temes Malesore Pllana
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
Lajmërimi për mbrojtje Veton HAZIRI.docx
Publikuar me: 27/04/2022 Shkarko
Lajmërimi për mbrojtje Xhemile Elshani
Publikuar me: 23/05/2022 Shkarko
NJOFTIM PËR MBROJTJEN E MASTERIT - Copy
Publikuar me: 07/06/2022 Shkarko
NJOFTIM PËR MBROJTJEN E MASTERIT -Ardit Qeimi
Publikuar me: 09/06/2022 Shkarko