Raportet Recenzuese
9. Raporti vlerësues për pozitën nr. 9,
Publikuar me: 23/06/2022 Shkarko
8. Raporti vlerësues për pozitën nr. 8,
Publikuar me: 23/06/2022 Shkarko
7. Raporti vlerësues për pozitën nr. 7,
Publikuar me: 23/06/2022 Shkarko
6. Raporti vlerësues për pozitën nr. 6,
Publikuar me: 23/06/2022 Shkarko
5. Raporti vlerësues për pozitën nr. 5,
Publikuar me: 23/06/2022 Shkarko
4. Raporti vlerësues për pozitën nr. 4,
Publikuar me: 23/06/2022 Shkarko
3. Raporti vlerësues për pozitën nr. 3,
Publikuar me: 23/06/2022 Shkarko
2. Raporti vlerësues për pozitën nr. 2,
Publikuar me: 23/06/2022 Shkarko
1. Raporti vlerësues për pozitën nr. 1,
Publikuar me: 23/06/2022 Shkarko
22. Raporti vlerësues për pozitën nr. 22,
Publikuar me: 23/06/2022 Shkarko
21. Raporti vlerësues për pozitën nr. 21,
Publikuar me: 23/06/2022 Shkarko
20. Raport vleresues per poziten nr. 20
Publikuar me: 23/06/2022 Shkarko
19. Raporti vlerësues për pozitën nr. 19,
Publikuar me: 23/06/2022 Shkarko
18. Raporti vlerësues për pozitën nr. 18,
Publikuar me: 23/06/2022 Shkarko
17. Raporti vlerësues për pozitën nr. 17,
Publikuar me: 23/06/2022 Shkarko
16. Raporti vlerësues për pozitën nr. 16,
Publikuar me: 23/06/2022 Shkarko
15. Raporti vlerësues për pozitën nr. 15,
Publikuar me: 23/06/2022 Shkarko
14. Raporti vlerësues për pozitën nr. 14,
Publikuar me: 23/06/2022 Shkarko
13. Raporti vlerësues për pozitën nr. 13,
Publikuar me: 23/06/2022 Shkarko
12. Raporti vlerësues për pozitën nr. 12,
Publikuar me: 23/06/2022 Shkarko
11. Raporti vlerësues për pozitën nr. 11,
Publikuar me: 23/06/2022 Shkarko
4. Raporti vlerësues për pozitën nr. 5.
Publikuar me: 30/09/2022 Shkarko
3. Raporti vlerësues për pozitën nr. 4.
Publikuar me: 30/09/2022 Shkarko
2. Raporti vlerësues për pozitën nr. 2.
Publikuar me: 30/09/2022 Shkarko
1. Raporti vlerësues për pozitën nr. 1.
Publikuar me: 30/09/2022 Shkarko
Vendimi i Këshillit nr. 4711 dt. 29.09.2022
Publikuar me: 30/09/2022 Shkarko
Lajmerimi per mbrojtje-Egzona Bela (1)
Publikuar me: 21/12/2023 Shkarko