Raportet Recenzuese
Pozita nr. 1, 2, , 4, dhe 5 - Raporti vlerësues për angazhim
Publikuar me: 19/07/2021 Shkarko
Pozita nr. 8 - Raporti vlerësues për angazhim
Publikuar me: 19/07/2021 Shkarko
Pozita nr. 10 - Raporti vlerësues për angazhim
Publikuar me: 19/07/2021 Shkarko
Pozita nr. 9- Raporti vlerësues për angazhim
Publikuar me: 19/07/2021 Shkarko
Pozita nr. 11 - Raporti vlerësues për angazhim
Publikuar me: 19/07/2021 Shkarko
Pozita nr. 12 - Raporti vlerësues për angazhim
Publikuar me: 19/07/2021 Shkarko
Pozita nr. 13 - Raporti vlerësues për angazhim
Publikuar me: 19/07/2021 Shkarko
Pozita nr. 14 - Raporti vlerësues për angazhim
Publikuar me: 19/07/2021 Shkarko
Pozita nr. 6 - Raporti vlerësues për angazhim
Publikuar me: 19/07/2021 Shkarko
Pozita nr. 7 - Raporti vlerësues për angazhim
Publikuar me: 19/07/2021 Shkarko
Pozita nr. 3 - Raporti vlerësues për angazhim (1)
Publikuar me: 25/08/2021 Shkarko
Vendimi për pozitënr nr. 3 për angazhim dt. 23.07.2021
Publikuar me: 25/08/2021 Shkarko