Provimi pranues në FSHMN dhe sallat e mbajtjes së provimit pranues

30 Gusht 2021
SHARE

Sallat e organizimit të provimit pranues në FShMN

Programi Biologji    * Programi Ekologji Mbrojtje e Mjedisit
Salla 13 (Kati përdhesë)
Salla 29 (Kati përdhesë)
Salla 32 (Kati përdhesë) + * Programi Ekologji Mbrojtje e Mjedisit
Programi Fizikë
Salla 10 (Kati përdhesë)
Programi Gjeografi
Amfiteatri i Gjeografisë (Kati III)
Programi Kimi  + Programi Kimi Inxhinierike
Amfiteatri i Kimisë (Objekti pranë Galerisë së Arteve)
Programi Matematikë financiare në banka dhe sigurime
Salla 113 (Kati III)
Programi Matematikë
Salla 153 (Amfiteatri i Matematikës)  (Kati III)
Salla 114  (Kati III)
Programi Shkencat Kompjuterike
Amfieatri i Fizikës (Kati përdhesë)
Salla 86 (Kati I)
Salla 88 (Kati I)
Salla 91 (Kati I)
Laboratori i Gjuhës Angleze

Me datë 31.08.2021 mund ti gjeni listat e aplikantëve tek menyja  Studentët-Listat e aplikantëve dhe sallat e mbajtjes së provimit pranues (https://fshmn.uni-pr.edu/page.aspx?id=1,95)