Data Science Applications in Physics, Balkan School in Tirana 2024

22 Nëntor 2023
SHARE

 "Data Science Applications in Physics, Balkan School in Tirana 2024", po ju nis link-e informuese dhe te nevojshme per studentet e Universitetit te Prishtines qe duan te aplikojne:

 

per studentet e Universitetit te Prishtines qe duan te aplikojne:

 

1. Informacion rreth shkolles - https://indico.cern.ch/event/1308067/

2. Programi (referimet, datat, oraret, sallat) - https://indico.cern.ch/event/1308067/timetable/

3. Formulari i rregjistrimit - https://indico.cern.ch/event/1308067/registrations/96587/

Pervec formularit te thjeshte te rregjistrimit qe plotesohet online, studentet duhet te nisin edhe nje leter motivimi ne adresen email: [email protected]

 

Per studentet qe do te pranohen, nga jashte vendit, Akademia e Shkencave e Shqiperise do te mbuloje akomodimin (fjetjen) ne Tirane. Gjithashtu coffee breaks dhe lunch breaks jane parashikuar te mbulohen nga Akademia e Shkencave e Shqiperise dhe nga Fakulteti i Shkencave te Natyres, ku do te zhvillohen edhe leksionet.