Kimi organike Msc
U2 TKO
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
U-2 Spektroskopia e Komponimeve Organike
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
U-2 Kimia Organike e Avancuar
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Tahiri Përshkrimi i shkurtër (Metodologji 2019)
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Tahiri Oragnika Përshkrimi i shkurtër (Kromatografi 2019)
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabusi stereokimia e komponimeve organike, master
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
SYLLABUSI Metodologjia
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabusi Kimia e Narkotikëve
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabusi -Biokimia e Avancuar Laboratorike
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabuset TKO
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabus Spektroskopia e Komponimeve Organike (2019)
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabus Kimia Organike e Avancuar (2019)
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
SYLLABUS Kimia fizike organike
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
SYLLABUS Kimia e polimereve sintetik (2)
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
SYLABUS (2)MEKANIZMA master...shqipme ushtrime
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
SYLABUS (2)KKON....
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
SYLABUS (1) KH M....
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
MRKO-U2
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Metodat Kromatografike K. Organike 2019
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Metodat e sintezes organike 2019-2020
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
KPNO-U2
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Kimia e polimereve sintetik sipas modelit U2 (3)
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Kimia e narkotikëve U-2
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Kimia e antioxidanteve U2
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Kimia e antioksidanteve
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Kimi fizike organike sipas modelit U2 (3)
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
KH-U2
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Katalizatoret enzimatik ne sintezen organike - shqip
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Kapituj te zgjedhur nga KO U2
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Kapituj te zgjedhue nga KO
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Hamiti U2 stereokimi master
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Hamiti U2 - Biokimia Laboratorike e Avancuar
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Fotokimi-U2
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Arbeni U2 - Metodat e sintezes organike
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Arbeni U2 - Katalizatoret enzimatiik ne sinteza organike
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Analiza e komponimeve organike
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Analiza e komponimeve organike U2
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko