Biologji e Organizmave dhe Mjedis PHD
M3.5. Ekologjia dhe biodiversiteti i insekteve
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
M3.4. Ekologji dhe sistematike e peshqve
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
M3.3. Metodat biometrike
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
M3.2. Mikrobiologji e kushteve ekstreme
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
M3.1. Biologjia e kurrizoreve te ujit
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
M2.5. Algat dhe bakteret si valorizus
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
M2.4. Mutagjeneza dhe Karcinogjeneza
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
M2.3.Vleresimi biologjik dhe mbrojtja e ekosist.
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
M2.2. Monitoringu biologjik dhe biomarkeret
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
M2.1. Ekotoksikologji
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
M1.5. Biocenozat dhe ekosistemet
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
M1.4. Fitocenologji
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
M1.3. Bimet endemike
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
M1.2. Metodat analitike në biologjinë e stresit
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
M1.1. Biologjia e Konservimit
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko