Kimi PHD
Termodinamika e proceseve membranore
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabus- Spektroskopia atomike n+½ kimi analitike
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
STUDIMI I MEKANIZMEVE TÊ REAKSIONEVE NÊ KIMI ORGANIKE
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
sillabusi Kemometria doktorata
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
sillabusi Analiza e mostrave reale doktorat+½s
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Senzorët në kimi analitike
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
P+½rshkrimi i shkurt+½r Kimia e komponimeve komplekse
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
P+½rshkrimi i shkurt+½r Elektrokimia industriale
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
metodat e sintezes organike (1)
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Metodat e ndarjes ne kimi
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Lënda Metodat Elektroanalitike PhD
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
L+½nda Metodat Elektroanalitike PhD
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
L+½nda Kapituj te zgjedhur nga Kimia e materialeve PhD
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
L+½nda Elektrokimi organike
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Kimia fizike e polimereve
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
KIMIA E PRODUKTEVE NATYRORE
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Energjia dhe Mjedisi
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Elektrokimia mjedisore
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko