Kimi Bsc
Syllabus-Teknologjia kimike ...
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabus-struktura e atomit dhe molekulës
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabus-Mineralogjia
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabus-Kimia ushqimore
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabus-Kimia e polimereve
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabus-kimia e mjedisit
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabus-Kimi organike IV
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabus-Kimi organike III
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabus-KIMI ORGANIKE II (1)
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabus-KIMI ORGANIKE I
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabus-Kimi fizike I
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabus-Kimi e pergjithshme
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabus-Kimi analitike II
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabusi-Analiza kimike e ujit
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabusi Stekiometri
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabusi- Kimia anlitike I
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabusi -Biokimi II
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabusi- Biokimi I
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabus-Fizika II
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabus-Fizika I
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabus- Matematikë
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabus- Matematikë me statistikë
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabus- Kimia Fizike II
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabus -Histori e Kimisë
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabus- Burimet alternative të energjisë
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabus - Spektoskopia
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabus - Kursi i larte i kimise se pergjithshme dhe inorganike
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabus - Kimi Inorganike
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Syllabus - Informatika ne kimi
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
SYLABUSI Kimia analitike III
Publikuar me: 03/10/2023 Shkarko