Shkenca kompjuterike Bsc
6.9 Shkrim akademik
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
6.8 Proceset stohastike
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
6.7 Programimi paralel
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
6.6 Zhvillimi i softuerit në OOP
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
6.5 Programimi në WWW server
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
6.4 Analiza e te dhenave
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
6.3 Inxhinierimi i softverit
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
6.2 Procesimi i imazheve dhe grafika kompjuterike
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
6.1 Programimi i distribuar
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
5.9 Ndërtimi i dokumentacionit teknik
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
5.8 Teoria e lojërave
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
5.7 Zhvillimi i lojerave
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
5.6 Interneti i gjërave (IoT)
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
5.5 Kontabilitet
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
5.4 Sistemet e informacionit
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
5.3 Statistikë
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
5.2 Analize e algoritmeve
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
5.1 Programimi në www
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
4.8 Programimi linear
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
4.8 Programimi linear
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
4.7 Inteligjence Artificiale
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
4.6 Teoria e matricave
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
4.5 Ndërtimi i kompilatorit
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
4.4 Siguria e të dhënave
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
4.3 Programimi OOP dhe GUI
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
4.2 Teoria e gjases
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
4.1 Analiza Numerike II
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
3.8 Aplikacione kompjuterike II
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
3.7 Matematikë konkrete
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
3.6 Programimi për paisje mobile
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
3.5 Sistemet operative
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
3.4 Bazat e të dhënave
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
3.3 Arkitektura e kompjuterit
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
3.2 Analiza Numerike I
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
3.1 Kalkulus II
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
2.7 Gjuhë Angleze II
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
2.6 Aplikacionet kompjuterike I
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
2.5 Algjebër
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
2.4 Rrjetat kompjuterike dhe WWW
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
2.3 Strukturat e te dhenave
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
2.2 Algjebër lineare me gjeometri analitike
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
2.1 Kalkulus I
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
1.5 Gjuhë Angleze I
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
1.4 Hyrje ne shkence kompjuterike
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
1.3 Programimi dhe Algoritmet
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
1.2 Matematika diskrete
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
1.1 Matematika elementare
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
6.9 Shkrim akademik
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
6.8 Proceset stohastike
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
6.7 Programimi paralel
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
6.6 Zhvillimi i softuerit në OOP
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
6.5 Programimi në WWW server
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
6.4 Analiza e te dhenave
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
6.3 Inxhinierimi i softverit
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
6.2 Procesimi i imazheve dhe grafika kompjuterike
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
6.1 Programimi i distribuar
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
5.9 Ndërtimi i dokumentacionit teknik
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
5.8 Teoria e lojërave
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
5.7 Zhvillimi i lojerave
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
5.6 Interneti i gjërave (IoT)
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
5.5 Kontabilitet
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
5.4 Sistemet e informacionit
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
5.3 Statistikë
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
5.2 Analize e algoritmeve
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
5.1 Programimi në www
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
4.8 Programimi linear
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
4.8 Programimi linear
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
4.7 Inteligjence Artificiale
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
4.6 Teoria e matricave
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
4.5 Ndërtimi i kompilatorit
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
4.4 Siguria e të dhënave
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
4.3 Programimi OOP dhe GUI
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
4.2 Teoria e gjases
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
4.1 Analiza Numerike II
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
3.8 Aplikacione kompjuterike II
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
3.7 Matematikë konkrete
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
3.6 Programimi për paisje mobile
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
3.5 Sistemet operative
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
3.4 Bazat e të dhënave
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
3.3 Arkitektura e kompjuterit
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
3.2 Analiza Numerike I
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
3.1 Kalkulus II
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
2.7 Gjuhë Angleze II
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
2.6 Aplikacionet kompjuterike I
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
2.5 Algjebër
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
2.4 Rrjetat kompjuterike dhe WWW
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
2.3 Strukturat e te dhenave
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
2.2 Algjebër lineare me gjeometri analitike
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
2.1 Kalkulus I
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
1.5 Gjuhë Angleze I
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
1.4 Hyrje ne shkence kompjuterike
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
1.3 Programimi dhe Algoritmet
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
1.2 Matematika diskrete
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
1.1 Matematika elementare
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko