Rezultatet preliminare të provimit pranues dhe afati i ankesave

20 Korrik 2023
SHARE

Rezultatet preliminare të provimit pranues dhe afati i ankesave

Zgjidhjet e Provimit Pranues 

Programi Shkencat kompjuterike - Rezultatet preliminare - Afati i parë pranues baçelor 2023_2024.pdf_Maqedoni_Shqiperi.

Programi Shkencat kompjuterike - Rezultatet preliminare - Afati i parë pranues baçelor 2023_2024.pdf_Joshumice 

Programi Shkencat kompjuterike - Rezultatet preliminare - Afati i parë pranues baçelor 2023_2024

LAJMËRIM PËR ANKESA

KANDIDATËT E PAPRANUAR KANË TË DREJTË TË PARAQESIN ANKESË ME DATËN 21.7.2023 (E PREMTE) , 22.72023 (E SHTUNË), DHE ME 24.07.2023(E HENE) NGA ORA 9-15.00  NË ARKIVIN E FSHMN-së. 

                                                              Dekanati i FSHMN-së

Kimi inxhinierike - Rezultatet preliminare - Afati i parë pranues baçelor 2023_2024

Programi Kimi - Rezultatet preliminare - Afati i parë pranues baçelor 2023_2024

Ekologji-Mbrojtje e mjedisit _ Rezultatet preliminare - Afati i parë pranues baçelor 2023_2024

Biologji molekulare _ KS _ Rezultatet preliminare - Afati i parë pranues baçelor 2023_2024

Programi Biologji - Rezultatet preliminare - Afati i parë pranues baçelor 2023_2024

Programi Gjeografi - Rezultatet preliminare - Afati i parë pranues baçelor 2023_2024

Programi Fizike - Rezultatet preliminare - Afati i parë pranues baçelor 2023_2024

Programi Matematike - Rezultatet preliminare - Afati i parë pranues baçelor 2023_2024

Matematike financiare ne banka dhe sigurime _ Rezultatet preliminare - Afati i parë pranues baçelor 2023_2024

 

LAJMËRIM PËR ANKESA

KANDIDATËT E PAPRANUAR KANË TË DREJTË TË PARAQESIN ANKESË ME DATËN 21.7.2023 (E PREMTE) , 22.72023 (E SHTUNË), DHE ME 24.07.2023(E HENE) NGA ORA 9-15.00  NË ARKIVIN E FSHMN-së. 

                                                              Dekanati i FSHMN-së