Njoftim për paraqitje dhe mbrojtje të temës së diplomës

08 Maj 2024
SHARE

Njoftim për paraqitje dhe mbrojtje të temës së diplomës

I -  Njoftohen të gjithë studentët e nivelit të studimeve baçelor dhe master, se nga
data 08.05.2024 deri me 15.05.2024, në ora 16:00, do të jetë i hapur SEMS-i për
paraqitje të temës së diplomës, për afatin e prillit të vitit akademik 2023/2024.
II – Mbrojtja e temës së diplomës për nivelin e studimeve baçelor dhe master, do
organizohet deri me datën 17.05.2024.
III – Mbrojtja publike e punimit të diplomës master, duhet të behet brenda një afati
jo me pak se 5 ditë dhe jo me shumë se 30 ditë, nga data e nxjerrjes së vendimit për
mbrojtje temës nga Dekani i Fakultetit.

Dekanati i FSHMN-së