"Scientific Computing and Mathematics"

11 Prill 2024
SHARE

"Scientific Computing and Mathematics"

 

Në Departamentin e Matematikës të Universitetit të Prishtinës, nga 22-26 korrik do të zhvillohet një punëtori për matematikën dhe zbatimet e saj. Duke sjellë ligjërues me përvojë nga bota akademike dhe industria, punëtoria është një mundësi e shkëlqyeshme për studentët e Bachelorit dhe të Masterit për t'i avancuar njohuritë e tyre në llogaritje shkencore dhe në matematikë, në veçanti në modele të mësimit makinerik (machine learning) në Inteligjencë Artificiale. Afati i fundit për aplikim për studentët e interesuar është data 30 maj 2024.