Njoftim   për afatin e nëntorit 2023 në FSHMN 

14 Nëntor 2023
SHARE

                                     

      Njoftim   për afatin e nëntorit 2023 në FSHMN   

I  -  Njoftohen të gjithë studentët e nivelit të studimeve bachelor, master dhe doktoratë, se nga data 14.11.2023 deri me 24.11.2023, në ora 16:00, do të jetë i hapur SEMS-i për paraqitje të provimeve në afatin e nëntorit të vitit akademik 2023/2024. 

II - Afati i nëntorit është afat plotësues, andaj në këtë afat studentët kanë të drejtë të paraqesin deri në dy provime.

III - Mbajtja e provimeve do organizohet më datë 25 dhe 26.11.2023 si dhe me datë 02 dhe 03.12.2023. Data dhe ora e mbajtjes së provimeve do të publikohet nga departamentet përkatëse.

IV - SEMS-i për vendosjen e notave do të mbetet i hapur deri me datë 13.12.2023. 

V -  Studentët të cilët nuk i kanë kryer obligimet e pagesës së semestrit dimëror nuk kanë të drejtë të paraqesin provime apo të kryejnë shërbime për vitin akademik 2023/2024. 

                                                                                                          

                                                                                             Dekanati i FSHMN-së