Sallat e mbajtjes së provimit pranues dhe listat e aplikanteve për provim pranues

18 Korrik 2023
SHARE

 Sallat  e mbajtjes së provimit pranues dhe listat e aplikanteve për provim pranues

Programi Biologji, Ekologji dhe mbrojtje e mjedisit dhe Programi Biologji Molekualare

Amfiteatri i Fizikës (Kati përdhesë - Programi Biologji)
Salla 13 (Kati përdhesë - Ekologji Mbrojtje e Mjedisit) 
Salla 10 (Kati përdhese – Departamenti i Fizikës) (Biologji molekulare)

Listat për Departamentin e Biologjisë

Programi Biologji           Program Ekologji mbrojtje e ambientit       Program Biologji molekulare    (Kliko)

 Programi Kimi dhe Programi Kimi Inxhinerike 
 Amfiteatri i Kimisë (Objekti pranë Galerisë së Arteve) 
 Salla 1 (Objekti pranë Galerisë së Arteve)  

Listat për Programet Kimi dhe Kimi inxhinerike

 Programi Kimi     Kimi inxhinjerike     

                           
Programi Matematikë dhe Programi Matematikë financiare në banka dhe sigurime 

Listat për Programet matematike dhe Matematike financiare 

Salla 41 ( Kati  I)       Programi matematike     Programi matematike financiare   (klilko)

 

 

Programi Shkence kompjuterike
Amfieatri i Gjeografisë (Kati III)
Salla 3 (Kati III – Departamenti I Gjeografisë)
Salla 112 (Kati III – Departamenti i Matematikes)
Salla 114 (Kati III – Departamenti i Matematikes)
Salla 113 (Kati III – Departamenti i Matematikes)
Salla 153 (Kati III - Amfiteatri i Matematikës)


  Listat për Programin Shkencë kompjuterike                 
    Shkenca kompjuterike  (kliko)


Programi Gjeografi dhe Programi Fizikë 

Listat për Programet Gjeografi dhe Fizikë

Salla Idriz Ajeti (Kati I)    Programi Gjeografi      Programi Fizike