Njoftim për shtyerje të afatit për paraqitjen e provimeve

19 Qershor 2023
SHARE


Njoftim për shtyerje të afatit për paraqitjen e provimeve

Me kërkesë të studenteve lejohet shtyrja e afatit për paraqitjen e provimeve deri me 20.06.2023 në ora 23.55.

Dekanati i FShMN-së