Njoftim  për paraqitje dhe mbrojtje të temës së diplomës

05 Qershor 2023
SHARE

                            

                  Njoftim  për paraqitje dhe mbrojtje të temës së diplomës

I  -  Njoftohen të gjithë studentët e nivelit të studimeve bachelor dhe master, se nga 05.06.2023 deri me 13.06.2023, në ora 16:00, do të jetë i hapur SEMS-i për paraqitje të temës së diplomës, për afatin e majit të vitit akademik 2022/2023.

II – Mbrojtja e temës së diplomës për nivelin e studimeve bachelor dhe master, do organizohet deri me datën 16.06.2023.

III - Paraqitja dhe mbrojta e temës së diplomës për studentët e nivelit të studimeve master, behet pas mbledhjes së Këshillit të Fakultetit. Komisioni për mbrojtje ka obligim të organizoj mbrojtjen publike, së paku 7 ditë prej datës kur i merr vendimet e këshillit.

                                                                                                       

                                                                                             Dekanati i FSHMN-së