Njoftim  për afatin e prillit 2023 në FSHMN

28 Mars 2023
SHARE

                       Njoftim  për afatin e prillit 2023 në FSHMN

I  -  Njoftohen të gjithë studentët e nivelit të studimeve bachelor, master dhe doktoratë, se nga data 07.04.2023 deri me 17.04.2023, ora 16:00, do të jetë i hapur SEMS-i, për paraqitje të provimeve në afatin e prillit, të vitit akademik 2022/2023.

II  - Në afatin e prillit, studentët kanë të drejtë të paraqesin deri në dy provime.

III –Mbajtja e provimeve, do të organizohet me datat 29.04.2023 dhe 06.05.2023. SEMS-i do mbetet i hapur deri me datë 15.05.2023. Data dhe ora e mbajtjes së provimeve do të publikohet nga departamentet përkatëse.

IV -  Studentët të cilët nuk i kanë kryer obligimet e pagesës së semestrit dimëror dhe semestrit veror, nuk kanë të drejtë të paraqesin provime apo të kryejnë shërbime për vitin akademik 2022/2023.

                                                                                                      

                                                                                             Dekanati i FSHMN-së