Bëhuni pjesë e Global Engineer Girls

29 Dhjetor 2022
SHARE

NJOFTIM: Bëhuni pjesë e Global Engineer Girls / Afati i fundit për aplikim: 15 Janar 2023

 
image1.jpeg
 
Global Engineer Girls është një nismë ndërkombëtare që inkurajon vajzat dhe gratë të eksplorojnë karriera në STEM me fokus në inxhinieri. Nëpërmjet përpjekjeve të ndryshme, ajo i hap dyert vajzave dhe grave për një të ardhme të suksesshme dhe të vetë-mjaftueshme.
 
 
image2.jpeg
Global Engineer Girls je međunarodna inicijativa koja podstiče mlade žene da istražuju karijere u STEM-u sa fokusom na inženjering. Kroz svoje različe mogućnosti otvara ženama vrata ka jednoj uspešnoj, samodovoljnoj budućnosti.
-
 
image0.jpeg
Global Engineer Girls is an international initiative encouraging young women to explore careers in STEM with a focus on engineering. Through its various efforts it opens doors for women to a successful, self-sufficient future.
#GlobalEngineerGirls #GEG #Empower #Lead #Change #JoinGEG