Njoftim lidhur me afatin e Prillit 2024 në FSHMN

16 Prill 2024
SHARE

N J O F T I M
 lidhur me afatin e Prillit 2024 në FSHMN
I -  Njoftohen të gjithë studentët e nivelit të studimeve bachelor, se nga
data 16.04.2024 deri me 25.04.2024, në ora 16:00, do të jetë i hapur SEMS-i për
paraqitje të provimeve në afatin e prillit të vitit akademik 2023/2024.
II - Afati i prillit është afat plotësues, andaj në këtë afat studentët  kanë të drejtë të paraqesin më së shumti dy provime
III - Mbajtja e provimeve do organizohet më datë 27, 28 prill 2024   si dhe me datë
04, 05 maj 2024, ora e mbajtjes së provimeve do të publikohet nga departamentet
përkatëse.

IV - SEMS-i për vendosjen e notave do të mbetet i hapur deri me datë 15.05.2024.
V - Studentët të cilët nuk i kanë kryer obligimet e pagesës së semestrit dimëror
dhe veror nuk kanë të drejtë të paraqesin provime apo të kryejnë shërbime për vitin
akademik 2023/2024.

Dekanati i FSHMN-së