Ligjëratë nga Esma Fera (Universiteti New Haven - USA) në programin e Biologjisë Molekulare

08 Janar 2024
SHARE

Për studentët dhe stafin e interesuar,

Ju lutemi të na bashkoheni për një ligjëratë të veçantë nga PhD. Cand. Esma Fera (Universiteti New Haven - USA) në programin e Biologjisë Molekulare. Tema: Rëndësia e gjenit KLF-4 ne qelizat epitalale te kancerit te vezoreve te mutuara nga BRCA-2". Data dhe Ora: 9.01.2024, 10.30 – 12.00 Vendndodhja: Amfiteatri “Idriz Ajeti” (Fakulteti Filologjik)