Provimi pranues në nivelin Master realizohet si në vijim 

22 Tetor 2021
SHARE

Provimi pranues në nivelin Master(25.10.2021) realizohet si në vijim :
Programi Biologji, Programi Ekologji dhe mbrojtje e mjedisit
Programi Matematikë
Programi Fizikë
Programi Gjeografi
Mbahet në amfiteatrin e Fizikës me fillim nga ora 9.00
Programet:
Kimi organike
Kimi analitike me mjedis
Kimi inorganike dhe Kimi fizike 
Mbahet në bibloteken e Kimisë me  fillim nga ora 9.00