• Mirë se vini në Fakultetin e Shkencave Matematike-Natyrore!

     

178.62.202.98/Portali universitar

FTESË PËR APLIKIM PËR MOBILITET TË STUDENTËVE TË DEPARTAMENTIT TË BIOLOGJISË NË PROGRAMIN ERASMUS+

Më shumë

N J O F T I M Për ri-hapje të afatit për ndërrim programi, vazhdim të studimeve, transfer dhe njohje të

&...

Më shumë

Raportet recenzuese te komisionit per mesimdhenes


 Vendimi i keshillit te fakul...

Më shumë

Vendim mbi regjistrimin e vitit dhe lirim nga pagesa e semestrit

 Vendim mbi regjistrimin e vitit dhe lirim nga pagesa e semestrit
Më shumë

Rezultatet preliminare të provimit pranues niveli Master
Rezultatet preliminare të provimit pranues niveli Master
Më shumë