Sallat për provim pranues në studimet Master në FSHMN

04 Nëntor 2020
SHARE

 

 Sallat për provim pranues në studimet Master në FSHMN

Aplikantët në Programin Matematikë dhe Programin Gjeografi  në sallën 1 në Departamentin e Gjeografisë(kati i tretë)

Aplikantët në Programin Biologji dhe Programin Ekologji   në sallën 153  në Departamentin e Matematikës (kati i tretë)

Aplikantët në Programin Kimi organike dhe  Programin  Kimi  analitike   dhe  Programin Fizike në  amfiteatrin e Fizikës