Listat e aplikantëve për provim pranues dhe sallat e mbajtjes së provimit.

02 Nëntor 2020
SHAREListat e aplikantëve për provim  pranues dhe sallat e mbajtjes së provimit .


    Salla 153 Departamenti i Matematikës(kati i tretë)
    Programi Matematikë 
   
    Programi Shkencë kompjuterike   
    Programi Matematikë financiare
 
     Amfiteatri  i Kimisë (Objekti pranë Galerisë së Arteve)

     Programi Kimi

     Biblioteka e Kimisë (Objekti pranë Galerisë së Arteve)
     Programi Kimi Inxhinierike
       
    Amfiteatri  i Fizikës(kati përdhes)
     Programi Fizikë
     Programi Ekologji dhe mbrojtje e mjedisit    
   
     Salla 1 Departamenti i gjeografisë (kati i tretë)
     Programi Gjeografi