Kimi
Vjollca Berisha
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Teuta Selimi
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Sevdije Govori
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Ramiz Hoti
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Rame VATAJ
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Naser Troni
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Miribane Dermaku-Sopjani
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Miranda Misini
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Makfire Sadiku
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Majlinfa Daci Ajvazi
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Liridon Berisha
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Kaltrina Jusufi
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Jeton Halili
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Ismet Hashani
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Ilir Shehu
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Hamit Ismaili
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
gentiana cv
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Flamur Sopaj
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Fetah Podvorica
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Fatmir Faiku
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Fatbardh Gashi
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Bashkim Thaci
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Bardha Korca
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Avni Malesiu
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
AVNI BERISHA
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Arsim Maloku
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Arleta Rifati
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Arben Haziri
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Albert Maxhuni
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Albana Veseli
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Albana Mehmeti
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko