Biologji
Nesade Muja
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Naim Berisha
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Lulzim Millaku
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Linda Grapci Kotori
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Kimete Lluga-Rizani
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Kemajl Kurteshi
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Kemajl Bislimi
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Kasum Letaj
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Ilir Mazreku
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Hazbije Sahiti
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Halil Ibrahimi
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Fisnik Asllani
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Ferdije Zhushi-Etemi
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Enis Dalo
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Elez Krasniqi
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Daut Rexhepaj
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Idriz Vehapi
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Bujar Kadriaj
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Bledar Pulaj
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Behxhet Mustafa
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Bekim Gashi
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Avni Hajdari
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Avdulla Alija
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Alban Hyseni
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
Agim Gashi
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko