Nisma e Ballkanit Perëndimor në Elettra: Thirrje për shkencëtarët nga Ballkani Perëndimor për kërkimin e rrezatimit sinkrotron

16 Dhjetor 2022
SHARE

Nisma e Ballkanit Perëndimor në Elettra: Thirrje për shkencëtarët nga Ballkani Perëndimor për kërkimin e rrezatimit sinkrotron

më poshtë ju dërgoj link-un e një njoftimi për mundësi kërkimi në Itali për shencëtarët e rinj:

https://ambpristina.esteri.it/ambasciata_pristina/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2022/12/western-balkans-initiative-at-elettra.html

 

 

Arjeta Halitaj

Press and Protocol Officer

 

Embassy of Italy to Kosovo

Mujo Ulqinaku n.9, Pristina

www.ambpristina.esteri.it

T +383 38 244925 int. 107

 

 

 

Presidenza Italiana_ConsiglioEuropa_Logo scelto-11