Njoftim për paraqitje dhe mbrojtje të temës së diplomës

10 Korrik 2023
SHARE

                         Njoftim për paraqitje dhe mbrojtje të temës së diplomës

I  -  Njoftohen të gjithë studentët e nivelit të studimeve bachelor dhe master, se nga 10.07.2023 deri me 24.07.2023, në ora 16:00, do të jetë i hapur SEMS-i për paraqitje të temës së diplomës, për afatin e qershorit, të vitit akademik 2022/2023.

II – Mbrojtja e temës së diplomës për nivelin e studimeve bachelor dhe master, do organizohet deri me datën 26.07.2023.

III - Paraqitja dhe mbrojta e temës së diplomës për studentët e nivelit të studimeve master, behet pas mbledhjes së Këshillit të Fakultetit. Komisioni për mbrojtje ka për obligim të organizoj mbrojtjen publike të punimit të diplomës master, brenda këtij afati: jo me pak së 5 ditë dhe jo me shumë se 30 ditë nga data e nxjerrjes së vendimit për mbrojte të punimit.

                                                                                                         

                                                                                             Dekanati i FSHMN-së