Njoftime Njoftim për paraqitje dhe mbrojtje të temës së diplomës

 

Njoftim për paraqitje dhe mbrojtje të temës së diplomës

I  - Njoftohen të gjithë studentët e nivelit të studimeve bachelor, master dhe doktoratë,se është hapur SEMS-i për paraqitje të temës së diplomës nga data 30.06.2021 dhe do të jetë i hapur deri me 22.07.2021, në ora 16:00, për afatin eqershorit të vitit akademik 2020/2021.
II – Mbrojtja e temës së diplomës për nivelin e studimeve bachelor, do organizohet deri me datën 23.07.2021. 
III - Paraqitja dhe mbrojta e temës së diplomës për studentët e nivelit të studimeve master, behet pas mbledhjes së Këshillit të Fakultetit. Komisioni për mbrojtje ka obligim të organizoj mbrojtjen publike, së paku 7 ditë prej datës kur i merr vendimet e këshillit.

                        
Dekanati i FSHMN-së