Njoftim për paraqitje dhe mbrojtje të temës së diplomës

23 Prill 2021
SHARE

I  -  Njoftohen të gjithë studentët e nivelit të studimeve bachelor dhe master, se nga data 22.04.2021 deri me 30.04.2021, në ora 16:00, do të jetë i hapur SEMS-i për paraqitje të temës së diplomës, për afatin e prillit të vitit akademik 2020/2021.

II – Mbrojtja e temës së diplomës për nivelin e studimeve bachelor, do organizohet nga data 26.04.2021 deri me datën 07.05.2021.

III – Mbrojta e temës së diplomës për studentët e nivelit të studimeve master, behet pas mbledhje të Këshillit të Fakultetit, brenda 7 ditësh nga data e publikimit të vendimit për formimin e komisionit për mbrojte.