Njoftim për tërheqje të ID-kartelave

09 Nëntor 2022
SHARE

Luten studentët të cilet janë pranuar në afatin plotësues (të dytë) të nivelit  Master  se Id kartelat mund ti terheqin  në zyren për studime Master në sherbimin e studenteve në FSHMN.