Sallat e mbajtjes së provimit pranues

16 Shtator 2022
SHARE

 

  Sallat e provimit te mbajtjes se provimit pranues  sipas programeve:


Programi Biologji   Amfiteatri i Gjeografisë kati i tretë

Programi Ekologji Mbrojtje e Mjedisit  /  Programi Gjeografi   Salla 29  (Kati përdhesë)

Programi Matematikë / Programi Matematikë financiare në banka dhe siguri / Programi Shkencat Kompjuterike / Programi Fizikë  
Amfiteatri i Fizikës

 Programi Kimi  /  Programi Kimi Inxhinierike

Amfiteatri i Kimisë (Objekti pranë galerisë së arteve)

 Listat e aplikanteve gjenden tek menyja Studentet- Lista e aplikanteve per provim pranues