SEMINARI I DEPARTAMENTIT TË MATEMATIKËS “Math UP Seminar”

12 Nëntor 2021
SHARE

SEMINARI I DEPARTAMENTIT TË MATEMATIKËS
“Math UP Seminar”
 
 
Kemi kënaqësinë t’ju njoftojmë se ligjërata e parë në kuadër të Seminarit të
Departamentit të Matematikës në FSHMN   
ka folës:  
Dr. Vlerë Mehmeti (Universiteti Paris-Sacley)  
 
Orari: 22 nëntor 2021, 12:30—13:30 (online)   
 
Titulli: Local--global principle and non--Archimedean geometry
 
Abstrakti: We know since the 19th century, by the works of Galois, that we can't
always  explicitly  determine  the  solutions  of  polynomial  equations,  we  can  at
most  approximate  them.  Ever  since,  the  following  question  has  been  given  a
central  place  in  Number  Theory: when do  solutions  exist?  I  will  be  speaking  of
one (of the numerous) approaches to study this problem, called the local--global
principle.  Among  other  things,  I  will  introduce  for  this  purpose  a  geometry
(called non-Archimedean),  which  satisfies  surprising  properties  that  are  often
incompatible with our Euclidean intuition.
 
 
Seminari mbahet në anglisht dhe organizohet për një audiencë të gjerë
(studentët e vitit të parë janë të mirëseardhur!). Për t’i marrë detajet e qasjes
online, ju lutem na shkruani në adresën [email protected]