Afati për ankesë për rezultatet preliminare në studime Master

26 Tetor 2021
SHARE


 Afati për ankesë për rezultatet preliminare në studime Master

 E drejta e ankesës për rezultatet preliminare bëhet deri me datë 29.10.2021 në ora 16.00 në arkivin e FSHMN-së .(Sipas konkursit të shpallur nga UP)