Njoftim për zgjedhjen e lëndeve obligative në SEMS

20 Tetor 2021
SHARE

Njoftim për zgjedhjen e lëndeve obligative në SEMS

Njoftohen studentët e vitit I, II dhe III se për evidentimin e orëve me ID duhet që ti regjistrojnë lëndet obligative përkatësisht zgjedhore në SEMS.

(Studentët  duhet ti regjistrojnë lëndet obligative dhe ta zgjedhin profesorin e lëndes sipas orarit të ligjeratave,i cili gjendet në webfaqe të FShMN-së).

Manualin për regjistrim të lendëve mund ta shkarkojnë nga menyja studentët-njoftime për student.